COVID-19 Fight
sealnoun USA: siː'l UK: siːl
 1. techn
  1. Clean the seal on the fridge door regularly so that it remains airtight.
    1. Rendszeresen tisztítsa a hűtőajtó tömítését, hogy légmentesen záródjon.
sealnoun USA: siː'l UK: siːl
 1. zool
  1. There has never been a white seal since - since I was born.
    1. Sose volt még fehér fóka a világon, amióta - amióta élek.
  1. 'It's done, my fate is sealed: there's no drawing back now.
    1. Elvégeztetett, sorsom meg van pecsételve: most már nincs visszaút.
sealv trans v USA: siː'l UK: siːl
   1. He sealed the envelope and handed it over to the courier.
     1. Lepecsételte a levelet és átadta a futárnak.
   2. The seals may be broken only by an inspector.
     1. A pecséteket csak egy ellenőr törheti föl.
seal rookeryexp UK: siːl rʊkəriː
seal upv trans v USA: siː'l ʌ'p UK: siːl ʌp
sealantnoun USA: siː'lʌ·nt UK: siːlænt
sealedadj USA: siː'ld UK: siːld
sealed record of the caseexp USA: siː'ld re'kəː·d ʌ·v ðiː· keɪ's UK: siːld rɪkɔːd ɔv ðiː keɪs
sealernoun USA: siː'ləː· UK: siːlər
sealerynoun
sea-levelnoun
sea-linenoun
sealingadj USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
sealing of envelopesexp USA: siː'lɪ·ŋ ʌ·v e'nvʌ·loʊ"ps UK: siːlɪŋ ɔv envəloʊps
sealing of envelopesexp USA: siː'lɪ·ŋ ʌ·v e'nvʌ·loʊ"ps UK: siːlɪŋ ɔv envəloʊps
sealing-waxnoun
sea-lionnoun
Report or add missing word to a dictionary...