COVID-19 Fight
serkentv
  1. urge
   USA: əː'ʤ UK: əːʤ
  1. stimulate
   USA: stɪ'myʌ·leɪ"t UK: stɪmjʊleɪt
  1. rouse
   UK: raʊz
  1. quicken
   USA: kwɪ'kʌ·n UK: kwɪkən
  1. goad
   USA: goʊ'd UK: goʊd
  1. exhort
   USA: ɪ·gzɔː'rt UK: ɪgzɔːt
  1. animate
   USA: æ'nʌ·meɪ"t UK: ænɪmeɪt
serkent, sarkallv
  1. stimulate
   USA: stɪ'myʌ·leɪ"t UK: stɪmjʊleɪt
serkentésnoun
  1. stimulation
   USA: stɪ"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stɪmjʊleɪʃn
  1. quickening
   USA: kwɪ'kʌ·nɪ·ŋ UK: kwɪkənɪŋ
  1. exhortation
   USA: e"gzɔː"rteɪ'ʃʌ·n UK: eksɔːteɪʃn
serkent(és)v
  1. fillip
   USA: fɪ'lʌ·p UK: fɪlɪp
serkentőadj
  1. stimulating
   USA: stɪ'myʌ·leɪ"tɪ·ŋ UK: stɪmjʊleɪtɪŋ
  1. figurative propulsive
   UK: prəpʌlsɪv
  1. improver
   UK: ɪmpruːvər
  1. excitatory
   UK: eksaɪtətəriː
  1. animating
   UK: ænɪmeɪtɪŋ
serkentően hat vkirev
  1. give a fillip to sy
   USA: gɪ'v eɪ' fɪ'lʌ·p tʌ· saɪ'
tettre serkent vkitv
jóra serkentő beszédnoun
  1. exhortation
   USA: e"gzɔː"rteɪ'ʃʌ·n UK: eksɔːteɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...