serrataundef
  1. rare
    1. kényszerítő eszköz a munkáltató részéről a szakszervezetek ellen, vagy megtorlásul vállalat bezárása / felfüggesztése
    1. kereskedőké, kisiparosoké, tiltakozásul tevékenység felfüggesztése
  2. old
  3. old
  4. old
Report or add missing word to a dictionary...