COVID-19 Fight
118 matches in 4 dictionaries. Details
sicknoun USA: sɪ'k UK: sɪk
sickadj USA: sɪ'k UK: sɪk
sick-allowancenoun
sick bagexp USA: sɪ'k bæ'g UK: sɪk bæg
sick-baynoun UK: sɪkbeɪ
sick / be -exp USA: sɪ'k biː· UK: sɪk biː
sick-bednoun UK: sɪkbed
sick-benefitnoun
sickenv intrans v USA: sɪ'kʌ·n UK: sɪkn
sickenv trans v USA: sɪ'kʌ·n UK: sɪkn
sickeningadj USA: sɪ'knɪ·ŋ UK: sɪkənɪŋ
sickeninglyadv UK: sɪkənɪŋliː
sick / feel -v USA: sɪ'k fiː'l UK: sɪk fiːl
sick-headachenoun
sicklenoun USA: sɪ'kʌ·l UK: sɪkl
sick-leavenoun
sick leavenoun USA: sɪ'k liː'v UK: sɪk liːv
sickle cellnoun USA: sɪ'kʌ·l se'l UK: sɪkl sel
sickle-feathernoun
Report or add missing word to a dictionary...