COVID-19 Fight
smart1 USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. After running for miles, I had a smart pain in my lungs.
    1. Miután mérföldeket futottam, szúró fájdalmat éreztem a tüdőmben.
 1. 1.1
smart2 USA: smɔ'rt UK: smɑt
smart3 USA: smɔ'rt UK: smɑt
   1. Use this button to manage your security devices, such as smart cards.
     1. Ezzel a gombbal kezelheti az adatvédelmi eszközeit, pl. az intelligens chipkártyákat.
  1. Last night we went to that smart restaurant in the dockyard.
    1. Tegnap este elmentünk abba a divatos étterembe a kikötőnél.
  2. He looks very smart in his new suit.
    1. Nagyon elegáns az új öltönyében.
  1. Teachers say she is one of the smartest children in the class.
    1. A tanárok szerint ő az egyik legokosabb diák az osztályban.
smart4 USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. We have to work at a smart pace if we want to finish it today.
    1. Gyors tempóban kell haladnunk, ha még ma be akarjuk fejezni a munkát.
smart alec1 USA: smɔ'rt æ'lɪ·k
smart aleck1
smarten oneself up13 UK: smɑtn wʌnself ʌp
smarting3 USA: smɔ'rtɪ·ŋ UK: smɑtɪŋ
smartly4 USA: smɔ'rtliː· UK: smɑtliː
smartly dressed13 USA: smɔ'rtliː· dre'st UK: smɑtliː drest
smart-money1 USA: smɔ'rtmʌ"niː· UK: smɑtmʌniː
smartness1 UK: smɑtnəs
look smart!13 USA: lʊ'k smɔ'rt UK: lʊk smɑt
a smart pace13 USA: eɪ' smɔ'rt peɪ's UK: eɪ smɑt peɪsiː
a smart pace4 USA: eɪ' smɔ'rt peɪ's UK: eɪ smɑt peɪsiː
Report or add missing word to a dictionary...