COVID-19 Fight
21 matches in 2 dictionaries. Details
soldiernoun USA: soʊ'lʤəː· UK: soʊlʤər
soldierv intrans v USA: soʊ'lʤəː· UK: soʊlʤər
soldieringnoun USA: soʊ'lʤəː·ɪ·ŋ UK: soʊlʤərɪŋ
soldier ladnoun USA: soʊ'lʤəː· læ'd UK: soʊlʤər læd
soldierlyadj UK: soʊlʤəliː
soldier of fortunenoun USA: soʊ'lʤəː· ʌ·v fɔː'rtʃuː·n UK: soʊlʤər ɔv fɔːtʃuːn
soldiers on the lootexp USA: soʊ'lʤəː·z ɔ'n ðiː· luː't UK: soʊlʤəz ɔn ðiː luːt
soldier's "small bookexp USA: soʊ'lʤəː·z smɔː'l bʊ'k UK: soʊlʤəz smɔːl bʊk
soldierynoun UK: soʊlʤəriː
fellow soldiernoun USA: fe'loʊ· soʊ'lʤəː· UK: feloʊ soʊlʤər
lead soldierexp USA: liː'd soʊ'lʤəː· UK: liːd soʊlʤər
ordinary soldiernoun USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· soʊ'lʤəː· UK: ɔːdnriː soʊlʤər
private soldierexp USA: praɪ'vʌ·t soʊ'lʤəː· UK: praɪvɪt soʊlʤər
tin soldierexp USA: tɪ'n soʊ'lʤəː· UK: tɪn soʊlʤər
toy soldiernoun USA: tɔɪ' soʊ'lʤəː· UK: tɔɪ soʊlʤər
play at soldiersv USA: pleɪ' æ't soʊ'lʤəː·z UK: pleɪ ət soʊlʤəz
come the old soldier overexp USA: kʌ'm ðiː· oʊ'ld soʊ'lʤəː· oʊ'vəː· UK: kʌm ðiː oʊld soʊlʤər oʊvər
soldierundef
soldierlyundef
soldiersundef
Report or add missing word to a dictionary...