COVID-19 Fight
80 matches in 2 dictionaries. Details
square1 USA: skwe'r UK: skweər
   1. She looked around the crowded square.
     1. Körbenézett a zsúfolt téren.
  1. 6
square2 2.2 USA: skwe'r UK: skweər
   1. He was a stout gentleman and he had a square red face and a greyish moustache.
     1. A testes úrnak szögletes vörös arca és őszülő bajsza volt.
 1. 51
  1. The test piece is a flat square of side 300 mm.
    1. A vizsgálati darab egy 300 mm oldalú, sík négyzet.
  1. They hid the treasure in a large square chamber.
    1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
  2. He was given a square dealing during the trial.
    1. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
square3 USA: skwe'r UK: skweər
square4 USA: skwe'r UK: skweər
 1. 1.1
  1. I don't think you played square with me.
    1. Nem gondolom, hogy becsületes volt velem .
square / at the -13 USA: skwe'r æ't ðiː· UK: skweər ət ðiː
square braces13 USA: skwe'r breɪ'sʌ·z UK: skweər breɪsɪz
square bracket13 UK: skweər brækɪt
square brackets13 USA: skwe'r bræ'kʌ·ts UK: skweər brækɪts
square-built3
square dance1 USA: skwe'r dæ'ns UK: skweər dɑns
square game13 USA: skwe'r geɪ'm UK: skweər geɪm
square law13 USA: skwe'r lɔ' UK: skweər lɔː
squarely4 USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
square meal13 USA: skwe'r miː'l UK: skweər miːl
square measure1 USA: skwe'r me'ʒəː· UK: skweər meʒər
square meter13 USA: skwe'r miː'təː· UK: skweər miːtər
square metre13 UK: skweər miːtər
square mile1 USA: skwe'r maɪ'l UK: skweər maɪl
square mile13 USA: skwe'r maɪ'l UK: skweər maɪl
Report or add missing word to a dictionary...