COVID-19 Fight
streaknoun USA: striː'k UK: striːk
streakv intrans v USA: striː'k UK: striːk
streak of bad luckexp USA: striː'k ʌ·v bæ'd lʌ'k UK: striːk ɔv bæd lʌk
streak offv USA: striː'k ɔː'f UK: striːk ɔf
streakedadj USA: striː'kt UK: striːkt
streakyadj UK: striːkiː
streaky baconexp UK: striːkiː beɪkən
losing streakexp USA: luː'zɪ·ŋ striː'k UK: luːzɪŋ striːk
off like a streakexp USA: ɔː'f laɪ'k eɪ' striː'k UK: ɔf laɪk eɪ striːk
at the first streak of dawnexp USA: æ't ðiː· fəː'st striː'k ʌ·v dɔː'n UK: ət ðiː fəːst striːk ɔv dɔːn
off like a streak of lightningexp USA: ɔː'f laɪ'k eɪ' striː'k ʌ·v laɪ'tnɪ·ŋ UK: ɔf laɪk eɪ striːk ɔv laɪtnɪŋ
there is a yellow streak in himexp USA: ðe'r ʌ·z eɪ' ye'loʊ· striː'k ɪ'n ɪ"m UK: ðeər ɪz eɪ jeloʊ striːk ɪn hɪm
Report or add missing word to a dictionary...