COVID-19 Fight
88 matches in 6 dictionaries. Details
supportnoun USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
   1. I hope to have the Committee's support in the election.
     1. Remélem megkapom a Bizottság támogatását a választáson.
   2. The article reproached the government and the academy for letting so remarkable an artist be left without encouragement and support.
     1. A cikk korholta a kormányt s az akadémiát, hogy a kiváló művész nem kap semmiféle biztatást és segélyt.
  1. mil
 1. techn
  1. Documents to be submitted in support of the goods declaration are as follows.
    1. Az árunyilatkozat alátámasztására benyújtandó okmányok a következők.
  1. He has a big family to support.
    1. Nagy családot kell eltartania.
supportv trans v USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
   1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
     1. Úgy érezte, egy láthatatlan erő segíti s támogatja.
   2. His son is the chief support in the family.
     1. A fia a család fő támasza.
   3. Huge pillars support the bridge.
     1. Hatalmas pillérek tartják a hidat.
  1. techn
supportableadj USA: sʌ·pɔː'rtʌ·bʌ·l UK: səpɔːtəbl
supportedadj USA: sʌ·pɔː'rtʌ·d UK: səpɔːtɪd
supported plantsexp USA: sʌ·pɔː'rtʌ·d plæ'nts UK: səpɔːtɪd plɑnts
supporternoun USA: sʌ·pɔː'rtəː· UK: səpɔːtər
supportingadj USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: səpɔːtɪŋ
supporting actornoun USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ æ'ktəː· UK: səpɔːtɪŋ æktər
supporting castexp USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ kæ'st UK: səpɔːtɪŋ kɑst
supporting filmexp USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ fɪ'lm UK: səpɔːtɪŋ fɪlm
supporting pillarexp USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ pɪ'ləː· UK: səpɔːtɪŋ pɪlər
supporting wallexp USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ wɔː'l UK: səpɔːtɪŋ wɔːl
supportivenoun USA: sʌ·pɔː'rtɪ·v UK: səpɔːtɪv
supportlessadj UK: səpɔːtles
support programnoun USA: sʌ·pɔː'rt proʊ'græ"m UK: səpɔːt proʊgræm
supportsv USA: sʌ·pɔː'rts UK: səpɔːts
child supportnoun USA: tʃaɪ'ld sʌ·pɔː'rt UK: tʃaɪld səpɔːt
front supportexp USA: frʌ'nt sʌ·pɔː'rt UK: frʌnt səpɔːt
hernia supportnoun USA: həː'niː·ʌ· sʌ·pɔː'rt UK: həːnɪə səpɔːt
printer supportexp USA: prɪ'nəː· sʌ·pɔː'rt UK: prɪntər səpɔːt
Report or add missing word to a dictionary...