swap1 USA: swɔ'p UK: swɔp
    1. This hairband is a swap that I got from Suzie.
        1. Ezt a hajráfot cserébe kaptam Zsuzskától.
swap!12 USA: swɔ'p UK: swɔp
swap12 USA: swɔ'p UK: swɔp
swap places with sy2 USA: swɔ'p pleɪ'sʌ·z wʌ·ð saɪ'
swap ratio13 USA: swɔ'p reɪ'ʃiː·oʊ" UK: swɔp reɪʃiːoʊ
swap stories2 USA: swɔ'p stɔː'riː·z UK: swɔp stɔːrɪz
swapping1 USA: swɔ'pɪ·ŋ UK: swɔpɪŋ
page swapping13 USA: peɪ'ʤ swɔ'pɪ·ŋ UK: peɪʤ swɔpɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...