9 matches in 5 dictionaries. Details
számításba veszv
  1. count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
számításba vesz vmitv
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
figyelembe vesz, számításba veszv
  1. take account of
   USA: teɪ'k ʌ·kaʊ'nt ʌ·v UK: teɪk əkaʊnt ɔv
számításba veszv
  1. Rechnung tragen
   'rɛçnʊŋ 'traːgən
számításba veszv
nem vesz számba / számításbaundef
  1. vernac old straccurare
  1. prescindere da
   prescíndere
számításba se veszundef
számításba veszundef
Report or add missing word to a dictionary...