COVID-19 Fight
428 matches in 10 dictionaries. Details
számnoun
  1. size
   USA: saɪ'z UK: saɪz
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. number of
   USA: nʌ'mbəː· ʌ·v UK: nʌmbər ɔv
  1. numb.
   USA: nʌ'm UK: nʌm
  1. digit
   USA: dɪ'ʤʌ·t UK: dɪʤɪt
  1. badge
   USA: bæ'ʤ UK: bæʤ
szám-adj
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
-számprep
  1. by
   USA: baɪ' UK: baɪ
számadásnoun
 1. econ
  1. statement
   USA: steɪ'tmʌ·nt UK: steɪtmənt
 2. fin econ
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. compt
   UK: kɔmpt
számba jövőadj
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
számbavételnoun
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
számbeliadj
  1. numerical
   USA: nuː·me'rʌ·kʌ·l UK: njuːmerɪkl
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
számbeütő szerszámadj
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
szám-billentyűzetnoun
szám (dal lemezen)noun
  1. track
   USA: træ'k UK: træk
  1. A nemzetközi futóversenyeken nyolc sávot kell biztosítani a versenyzők számára.
    1. In international running races eight tracks must be provided for the competitors.
számelméletexp
  1. number theory
   USA: nʌ'mbəː· θiː'əː·iː· UK: nʌmbər θɪəriː
számfejtésnoun
  1. accounting department
   USA: ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: əkaʊntɪŋ dɪpɑtmənt
szám felettiadj
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
számitógépes programnoun
számitógépteremexp
  1. computer room
   USA: kʌ·mpyuː'təː· ruː'm UK: kəmpjuːtər ruːm
számjeggyel megjelölv
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
szám(jegy)noun
  1. digit
   USA: dɪ'ʤʌ·t UK: dɪʤɪt
számjegynoun
  1. numeral
   USA: nuː'məː·ʌ·l UK: njuːmərəl
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. digit
   USA: dɪ'ʤʌ·t UK: dɪʤɪt
  1. rare cipher
   USA: saɪ'fəː· UK: saɪfər
számjegyeknoun
  1. digits
   USA: dɪ'ʤʌ·ts UK: dɪʤɪts
számjel (#)exp
  1. number sign
   USA: nʌ'mbəː· saɪ'n UK: nʌmbər saɪn
Report or add missing word to a dictionary...