COVID-19 Fight
104 matches in 8 dictionaries. Details
szántv
  1. plough
   USA: ploʊ' UK: plaʊ
  1. plough
   USA: ploʊ' UK: plaʊ
  1. furrow
   USA: fəː'oʊ· UK: fʌroʊ
  1. follow the plough
   USA: fɔ'loʊ· ðiː· ploʊ' UK: fɔloʊ ðiː plaʊ
szántalpnoun
 1. techn
  1. shoe
   USA: ʃuː' UK: ʃuː
  1. runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
  1. hob
   USA: hɔ'b UK: hɔb
  1. bob
   USA: bɔ'b UK: bɔb
szántartalmúadj
szántásnoun
  1. tilling
   USA: tɪ'lɪ·ŋ UK: tɪlɪŋ
  1. plowing
   USA: plaʊ'ɪ·ŋ
  1. plow
   USA: plaʊ'
  1. ploughing
   UK: plaʊɪŋ
  1. informal plough
   USA: ploʊ' UK: plaʊ
szántás közben legázolv
  1. plough down
   USA: ploʊ' daʊ'n UK: plaʊ daʊn
szántás (növ)v
  1. ploughing
   UK: plaʊɪŋ
szántja a hullámokatv
  1. plough
   USA: ploʊ' UK: plaʊ
szántónoun
  1. arable
   USA: e'rʌ·bʌ·l UK: ærəbl
szántóföldnoun
  1. tillage
   UK: tɪlɪʤ
 1. agr
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez.
    1. The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in a field.
  1. arable
   USA: e'rʌ·bʌ·l UK: ærəbl
szántóföldi gazdálkodásexp
  1. arable farming
   USA: e'rʌ·bʌ·l fɔ'rmɪ·ŋ UK: ærəbl fɑmɪŋ
szántóföldi zöldségtermesztés (növ)exp
  1. field vegetable production
   USA: fiː'ld ve'ʤtʌ·bʌ·l pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: fiːld veʤɪtəbl prədʌkʃn
szántottadj
  1. arable
   USA: e'rʌ·bʌ·l UK: ærəbl
szántott területnoun
  1. arable
   USA: e'rʌ·bʌ·l UK: ærəbl
szántóvetőnoun
 1. agr
  1. tiller
   USA: tɪ'ləː· UK: tɪlər
  1. plowman
   USA: plaʊ'mʌ·n
  1. ploughman
   UK: plaʊmən
szánt szándékkaladv
  1. knowingly
   USA: noʊ'ɪ·ŋliː· UK: noʊɪŋliː
  1. deliberately
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·tliː· UK: dɪlɪbərətliː
szántszándékkal tesz vmitv
halálra szántadj
  1. fey
   USA: feɪ' UK: feɪ
eke, szántani (Am.) (növ)noun
  1. plow
   USA: plaʊ'
eke, szántani (növ)noun
  1. plough
   USA: ploʊ' UK: plaʊ
Report or add missing word to a dictionary...