COVID-19 Fight
szárazadj
  1. stale
   USA: steɪ'l UK: steɪl
  1. sere
   USA: sɪ'r UK: sɪər
  1. sear
   USA: sɪ'r UK: sɪər
  1. prosaic
   USA: proʊ·zeɪ'ɪ·k UK: prəzeɪɪk
  1. parched
   USA: pɔ'rtʃt UK: pɑtʃt
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
  1. figurative husky
   USA: hʌ'skiː· UK: hʌskiː
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. dry
   USA: draɪ' UK: draɪ
  1. cut and dried
   USA: kʌ't ʌ·nd draɪ'd UK: kʌt ənd draɪd
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
  1. bald
   USA: bɔː'ld UK: bɔːld
  1. arid
   USA: æ'rʌ·d UK: ærɪd
  1. anhydrous
   UK: ænhaɪdrəs
száraz baszásnoun
száraz embernoun
  1. informal dryasdust
   UK: draɪəzdʌst
száraz fanoun
  1. dead-wood
   USA: de'dwʊ"d UK: dedwʊd
száraz falazásexp
  1. loose masonry
   USA: luː's meɪ'sʌ·nriː· UK: luːs meɪsnriː
száraz faágak összefonódásanoun
  1. dead-fall
   UK: dedfɔːl
száraz fehér borfajtanoun
  1. sack
   USA: sæ'k UK: sæk
  1. canary sack
   USA: kʌ·ne'riː· sæ'k UK: kəneəriː sæk
száraz kemény hidegexp
  1. black frost
   USA: blæ'k frɔː'st UK: blæk frɔst
száraz köhögésnoun
  1. hack
   USA: hæ'k UK: hæk
  1. dry cough
   USA: draɪ' kɔ'f UK: draɪ kɔf
száraz levélnoun
  1. flag
   USA: flæ'g UK: flæg
száraz lábbaladv
száraz; (meg)száritadj
  1. dry
   USA: draɪ' UK: draɪ
száraz náthanoun
  1. snifters
   UK: snɪftəz
száraz próbaexp
  1. dry test
   USA: draɪ' te'st UK: draɪ test
száraz sövényexp
  1. dead hedge
   USA: de'd he'ʤ UK: ded heʤ
száraz üszkösödésnoun
 1. med
  1. mummification
   USA: mʌ"mʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: mʌmɪfɪkeɪʃn
  1. mummification necrosis
   USA: mʌ"mʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n nʌ·kroʊ'sʌ·s UK: mʌmɪfɪkeɪʃn nekroʊsɪs
száraz űrmértéknoun
  1. dry measure
   USA: draɪ' me'ʒəː· UK: draɪ meʒər
szárazanyag (növ)exp
  1. dry matter
   USA: draɪ' mæ'təː· UK: draɪ mætər
szárazat köhintv
  1. hack
   USA: hæ'k UK: hæk
szárazbabexp
  1. dried beans
   USA: draɪ'd biː'nz UK: draɪd biːnz
Report or add missing word to a dictionary...