COVID-19 Fight
45 matches in 7 dictionaries. Details
szépítv
  1. touch up
   USA: tʌ'tʃ ʌ'p UK: tʌtʃ ʌp
  1. Sh mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. informal glorify
   USA: glɔː'rʌ·faɪ" UK: glɔːrɪfaɪ
  1. gild
   USA: gɪ'ld UK: gɪld
  1. extenuate
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"t UK: ɪkstenjʊeɪt
  1. embellish
   USA: e·mbe'lɪ·ʃ UK: ɪmbelɪʃ
 1. figurative
  1. blanch over
   USA: blæ'ntʃ oʊ'vəː· UK: blɑntʃ oʊvər
  1. beautify
   USA: byuː'tʌ·faɪ" UK: bjuːtɪfaɪ
  1. figurative attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
  1. adorn
   USA: ʌ·dɔː'rn UK: ədɔːn
szépítésnoun
  1. retouch
   UK: riːtʌtʃ
  1. extenuation
   UK: ɪkstenjʊeɪʃn
  1. aggrandizement
   USA: ʌ·græ'ndaɪ"zmʌ·nt UK: əgrændɪzmənt
szépítettadj
  1. euphemistic
   USA: yuː"fʌ·mɪ'stɪ·k UK: juːfəmɪstɪk
szépítgetv
  1. varnish
   USA: vɔ'rnɪ·ʃ UK: vɑnɪʃ
  1. varnish over
   USA: vɔ'rnɪ·ʃ oʊ'vəː· UK: vɑnɪʃ oʊvər
  1. soften
   USA: sɔː'fʌ·n UK: sɔfn
  1. salve
   USA: sɔ'v UK: sælv
  1. mince
   USA: mɪ'ns UK: mɪns
szépítgetésnoun
  1. varnishing
   UK: vɑnɪʃɪŋ
szépítgeti magátv
  1. primp
   USA: prɪ'mp UK: prɪmp
szépíti a hibákatexp
  1. paper over the cracks
   USA: peɪ'pəː· oʊ'vəː· ðiː· kræ'ks UK: peɪpər oʊvər ðiː kræks
szépítkezikv
  1. primp
   USA: prɪ'mp UK: prɪmp
szépítőnoun
  1. cosmetic
   USA: kɔ·zme'tɪ·k UK: kɔzmetɪk
szépítő kifejezésnoun
  1. euphemism
   USA: yuː'fʌ·mɪ"zʌ·m UK: juːfəmɪzəm
szépítőszernoun
  1. cosmetic
   USA: kɔ·zme'tɪ·k UK: kɔzmetɪk
szépítőszereknoun
  1. makeup
   USA: meɪ'kʌ"p
  1. make-up
   USA: meɪ'kʌ"p
vmit szépítgető személynoun
  1. mincer
   USA: mɪ'nsəː· UK: mɪnsər
szépítgetv
szépíti magátexp
szépítkezikv
szépítõszernoun
szépítőszernoun
  1. e Schminke
   'ʃmɪŋkə
   1. pluralForm:
   2. Schminken
   1. genitiveForm:
   2. Schminke
Report or add missing word to a dictionary...