COVID-19 Fight
76 matches in 9 dictionaries. Details
színesadj
  1. vivid
   USA: vɪ'vʌ·d UK: vɪvɪd
  1. tinged
   USA: tɪ'ŋd UK: tɪŋd
  1. pied
   USA: paɪ'd UK: paɪd
  1. picturesque
   USA: pɪ'ktʃəː·e·sk UK: pɪktʃəresk
  1. laced
   USA: leɪ'st UK: leɪst
  1. colourful
   UK: kʌləfəl
  1. coloured
   USA: kʌ'ləː·d UK: kʌləd
  1. colorful
   USA: kʌ'ləː·fʌ·l UK: kɔlərfʊl
  1. colored
   USA: kʌ'ləː·d UK: kɔlərd
 1. phys
  1. chromatic
   UK: kroʊmætɪk
színes agyagkeveréknoun
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
színes ceruzanoun
  1. crayon
   USA: kreɪ'ɔ"n UK: kreɪən
  1. coloured pencil
   USA: kʌ'ləː·d pe'nsʌ·l UK: kʌləd pensl
  1. color pencil
   USA: kɔː'ləː· pe'nsʌ·l UK: kɔlər pensl
színes domborművű finom cserépedénynoun
színesenadv
  1. vividly
   USA: vɪ'vʌ·dliː· UK: vɪvɪdliː
színes falfestéknoun
színesfémekexp
  1. non-ferrous metals
   USA: nɔ·nfe'rʌ·s me'tʌ·lz UK: nɔnferəs metlz
színes filmnoun
  1. colour film
   UK: kʌlər fɪlm
  1. color film
   USA: kɔː'ləː· fɪ'lm UK: kɔlər fɪlm
színes foltnoun
  1. splash
   USA: splæ'ʃ UK: splæʃ
színes jelzőrakétaexp
  1. pyrotechnical signal
   UK: paɪroʊteknɪkəl sɪgnəl
színes kartonnoun
  1. cambric muslin
   UK: keɪmbrɪk mʌzlɪn
színes kőnyomatnoun
  1. chromo
   UK: kroʊmoʊ
színes krétanoun
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
színes rakétajelzésexp
  1. pyrotechnic signal
   USA: paɪ"roʊ·te'knɪ·k sɪ'gnʌ·l UK: paɪroʊteknɪk sɪgnəl
színes riportexp
  1. feature story
   USA: fiː'tʃəː· stɔː'riː· UK: fiːtʃər stɔːriː
színes szemüvegexp
  1. tinted spectacles
   USA: tɪ'ntʌ·d spe'ktʌ·kʌ·lz UK: tɪntɪd spektəklz
nem színesadj
  1. figurative uncoloured
   UK: ʌnkʌləd
apró színes flitternoun
  1. souffle'
   USA: suː·fleɪ' UK: suːfleɪ
forgó (színes papírból)noun
  1. pin-wheel
   UK: pɪnwiːl
bő színes tunikanoun
  1. dashiki
   USA: dʌ·ʃiː'kiː·
Report or add missing word to a dictionary...