COVID-19 Fight
485 matches in 10 dictionaries.
nem szívelik egymástexp
  1. there is not much love lost between them
   USA: ðe'r ʌ·z nɔ't mʌ'tʃ lʌ'v lɔː'st biː·twiː'n ðʌ·m UK: ðeər ɪz nɔt mʌtʃ lʌv lɔst bɪtwiːn ðem
Szeretlek szívemnoun
nincs szíve megtenniexp
a szíve mélyérőlexp
  1. from the bottom of one's heart
   USA: fəː·m ðiː· bɔ'tʌ·m ʌ·v wʌ'nz hɔ'rt UK: frɔm ðiː bɔtəm ɔv wʌnz hɑt
a szívemen keresztülexp
  1. cross my heart
   USA: krɔː's maɪ' hɔ'rt UK: krɔs maɪ hɑt
reggeli szíverősítőnoun
  1. informal US eye-opener
nem szívesadj
  1. unkind
   USA: ʌ·nkaɪ'nd UK: ʌnkaɪnd
nem szívesenadv
  1. reluctantly
   USA: rʌ·lʌ'ktʌ·ntliː· UK: rɪlʌktəntliː
  1. against the grain
   USA: ʌ·ge'nst ðiː· greɪ'n UK: əgenst ðiː greɪn
nem szívesen adv
  1. begrudge
   USA: bɪ·grʌ'ʤ UK: bɪgrʌʤ
nem szívesen látottadj
  1. unwelcome
   USA: ʌ·nwe'lkʌ·m UK: ʌnwelkəm
köszönöm szíves fáradozásátexp
  1. thank you for all your trouble
   USA: θæ'ŋk yuː' frəː· ɔː'l yʊ'r trʌ'bʌ·l UK: θæŋk juː fəː ɔːl jɔːr trʌbl
légy szíves gyereexp
  1. be so good as to come
   USA: biː· soʊ' gʌ·d e'z tʌ· kʌ'm UK: biː soʊ gʊd əz tuː kʌm
kérem, szíveskedjenek idefigyelniexp
  1. may i have your attention, please
   USA: meɪ' aɪ' hæ'v yʊ'r ʌ·te'nʃʌ·n pliː'z UK: meɪ aɪ hæv jɔːr ətenʃn pliːz
kiönt (szívet)v
  1. pour out
   USA: pɔː'r aʊ't UK: pɔːr aʊt
megkeményít (szívet)v
  1. ossify
   USA: ɔ'sʌ·faɪ" UK: ɔsɪfaɪ
nagy szívfájdalmat okoz neki/igen megszomorítjaexp
  1. break one's heart
   USA: breɪ'k wʌ'nz hɔ'rt UK: breɪk wʌnz hɑt
ehető szívkagylónoun
  1. cockle
   UK: kɔkl
a szív legmélyebb rejtekeexp
  1. the secret places of the heart
   USA: ðiː· siː'krʌ·t pleɪ'sʌ·z ʌ·v ðiː· hɔ'rt UK: ðiː siːkrɪt pleɪsɪz ɔv ðiː hɑt
nem szívlelik egymástexp
  1. there is not much love lost between them
   USA: ðe'r ʌ·z nɔ't mʌ'tʃ lʌ'v lɔː'st biː·twiː'n ðʌ·m UK: ðeər ɪz nɔt mʌtʃ lʌv lɔst bɪtwiːn ðem
Report or add missing word to a dictionary...