COVID-19 Fight
szó szerintadj
  1. word for word
   USA: wəː'd frəː· wəː'd UK: wəːd fəː wəːd
  1. verbatim
   USA: vəː·beɪ'tʌ·m UK: vəːbeɪtɪm
  1. the letter
   USA: ðiː· le'təː· UK: ðiː letər
  1. literally
   USA: lɪ'trʌ·liː· UK: lɪtərəliː
szó szerint nem vehető túlzó kijelentésnoun
  1. hyperbole
   USA: haɪ·pəː'bʌ·liː" UK: haɪpəːbəliː
szó szerint "nyitány" - Az Európai Bizottság által részlegesen finanszírozott projekt elnevezése, amely a kelet és nyugat-európai régiók és városok közötti együttműködést segíti elő. (PHARE)noun
  1. OVERTURE
   USA: oʊ'vəː·tʃəː· UK: oʊvətjʊər
szó szerintiadj
  1. verbatim
   USA: vəː·beɪ'tʌ·m UK: vəːbeɪtɪm
  1. verbal
   USA: vəː'bʌ·l UK: vəːbl
  1. literal
   USA: lɪ'təː·ʌ·l UK: lɪtərəl
szó szerinti fordításexp
  1. construing
   UK: kənstruːɪŋ
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
mindent szó szerint értő embernoun
  1. literalist
   UK: lɪtərəlɪst
megyei milícia (szó szerint: a megye hatalma, egy angolszász jogi koncepció)exp
  1. posse comitatus
   USA: pɔ'siː· kɔː·mʌ·teɪ'tʌ·s
Rendezzük a sorainkat (szó szerint: rakjuk sorba a kacsákat) Autentikus amerikai szólásexp
  1. Let's put our ducks in a row
   USA: le'ts pʊ't ɔ'r dʌ'ks ɪ'n eɪ' roʊ' UK: lets pʊt aʊər dʌks ɪn eɪ roʊ
Report or add missing word to a dictionary...