COVID-19 Fight
szónokot közbeszólásokkal nyugtalanító személynoun
  1. heckler
   USA: he'kləː· UK: heklər
dicsőítő szónoknoun
  1. laudator
   UK: lɔːdətə
magasztaló szónoknoun
  1. laudator
   UK: lɔːdətə
született szónokexp
  1. inborn speaker
   USA: ɪ'nbɔː"rn spiː'kəː· UK: ɪnbɔːn spiːkər
nagyhangúan szónokiasadj
  1. declamatory
   UK: dɪklæmətəriː
retorika; szónokiasságnoun
  1. rhetoric
   USA: re'təː·ɪ·k UK: retərɪk
túlzott szónokiassággal mond elv
  1. rant
   USA: ræ'nt UK: rænt
dagályos szónoklatnoun
  1. harangue
   USA: həː·æ'ŋ UK: həræŋ
demagóg szónoklatnoun
  1. mob oratory
   USA: mɔ'b ɔː'rʌ·tɔː"riː· UK: mɔb ɔrətriː
dicsőítő szónoklatadj
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
magasztaló szónoklatadj
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
nagyhangú szónoklatnoun
  1. harangue
   USA: həː·æ'ŋ UK: həræŋ
pompás szónoklatexp
  1. brilliant piece of oratory
   USA: brɪ'lyʌ·nt piː's ʌ·v ɔː'rʌ·tɔː"riː· UK: brɪljənt piːs ɔv ɔrətriː
egyetem hivatalos szónokaexp
  1. public orator
   USA: pʌ'blɪ·k ɔː'rʌ·təː· UK: pʌblɪk ɔrətər
Report or add missing word to a dictionary...