COVID-19 Fight
szükségv
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. poverty
   USA: pɔ'vəː·tiː· UK: pɔvətiː
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. Ahol nagy a szükség, közel a segítség.
    1. When need is highest, then aid is nighest.
    1. When need is highest, then aid is nighest.
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. Ahol nagy a szükség, közel a segítség.
    1. When need is highest, then aid is nighest.
    1. When need is highest, then aid is nighest.
  1. necessity
   USA: nʌ·se'sʌ·tiː· UK: nɪsesɪtiː
  1. A szükségből erényt kovácsol/csinál.
    1. To make a virtue of necessity.
  1. exigency
   USA: e"ksɪ'ʤʌ·nsiː· UK: eksɪʤənsiː
  1. exigence
   UK: eksɪʤəns
  1. emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
szükség-adj
  1. makeshift
   USA: meɪ'kʃɪ"ft UK: meɪkʃɪft
szükség eseténexp
  1. in case of need
   USA: ɪ'n keɪ's ʌ·v niː'd UK: ɪn keɪs ɔv niːd
  1. in case of necessity
   USA: ɪ'n keɪ's ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: ɪn keɪs ɔv nɪsesɪtiː
  1. in an emergency
   USA: ɪ'n ʌ·n iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪn ən ɪməːʤənsiː
  1. in a pinch
   USA: ɪ'n eɪ' pɪ'ntʃ UK: ɪn eɪ pɪntʃ
  1. if required
   USA: ʌ·f riː·kwaɪ'rd UK: ɪf rɪkwaɪəd
  1. if need be
   USA: ʌ·f niː'd biː· UK: ɪf niːd biː
  1. at a pinch
   USA: æ't eɪ' pɪ'ntʃ UK: ət eɪ pɪntʃ
szükség törvényt bontexp
  1. necessity knows no law
   USA: nʌ·se'sʌ·tiː· noʊ'z noʊ' lɔ' UK: nɪsesɪtiː noʊz noʊ lɔː
  1. any port in storm
   USA: e'niː· pɔː'rt ɪ'n stɔː'rm UK: eniː pɔːt ɪn stɔːm
szükségbeli kikötőexp
  1. port of distress
   USA: pɔː'rt ʌ·v dɪ"stre's UK: pɔːt ɔv dɪstres
szükségbőlexp
  1. of necessity
   USA: ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: ɔv nɪsesɪtiː
  1. from necessity
   USA: fəː·m nʌ·se'sʌ·tiː· UK: frɔm nɪsesɪtiː
  1. by necessity
   USA: baɪ' nʌ·se'sʌ·tiː· UK: baɪ nɪsesɪtiː
szükségből csinálniv
  1. do st out of necessity
   USA: duː' seɪ'nt aʊ't ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː·
szükségből erényt csinálv
  1. make a virtue of necessity
   USA: meɪ'k eɪ' vəː'tʃuː· ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: meɪk eɪ vəːtʃuː ɔv nɪsesɪtiː
szüksége vanv
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. do with
   USA: duː' wʌ·ð UK: duː wɪð
szüksége van vmirev
  1. require
   USA: rɪ·kwaɪ'əː· UK: rɪkwaɪər
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. do with
   USA: duː' wʌ·ð UK: duː wɪð
szükségelv
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
szükségeltetv
  1. necessitate
   USA: nʌ·se'sʌ·teɪ"t UK: nɪsesɪteɪt
szükségeltetikv
  1. old ask
   USA: æ'sk UK: æsk
szükségesadj
  1. requisite
   USA: re'kwʌ·zʌ·t UK: rekwɪzɪt
  1. require
   USA: rɪ·kwaɪ'əː· UK: rɪkwaɪər
  1. needful
   USA: niː'dfʌ·l UK: niːdfəl
  1. needed
   USA: niː'dʌ·d UK: niːdɪd
  1. old need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. necessary
   USA: ne'sʌ·se"riː· UK: nesəsəriː
  1. Nem szükséges megvenned az útikönyvet, a könyvtárból is kikölcsönözheted.
    1. It isn't necessary to buy that guidebook, you can borrow it from the library as well.
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
  1. old ask
   USA: æ'sk UK: æsk
szükséges dolognoun
szükséges eszközadv
  1. wherewithal
   USA: hwe'rwʌ·ðɔː"l UK: weəwɪðɔːl
szükséges összegadv
  1. wherewithal
   USA: hwe'rwʌ·ðɔː"l UK: weəwɪðɔːl
szükségesnek tartja, hogyv
  1. feel it necessary to
   USA: fiː'l ʌ·t ne'sʌ·se"riː· tʌ· UK: fiːl ɪt nesəsəriː tuː
szükségesnek tartja hogyv
  1. feel it necessary to
   USA: fiː'l ʌ·t ne'sʌ·se"riː· tʌ· UK: fiːl ɪt nesəsəriː tuː
szükségesnek tűnik, hogy...exp
  1. it is seen essential that...
   USA: ʌ·t ʌ·z siː'n iː·se'ntʃʌ·l ðʌ·t UK: ɪt ɪz siːn ɪsenʃl ðət
Report or add missing word to a dictionary...