COVID-19 Fight
szűkítv
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. constrict
   USA: kʌ·nstrɪ'kt UK: kənstrɪkt
szűkítettadj
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
szűkítőnoun
 1. med
  1. constrictor
   USA: kʌ·nstrɪ'ktəː· UK: kənstrɪktə
rövid (vagy szűkített) lista - Előre kiválasztott cégek vagy szervezetek jegyzéke, amelyeket zártkörű pályázatok esetén kérnek fel ajánlatok benyújtására. Az ajánlattevőket a szerződő hatóság választja ki. Kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatnexp
Report or add missing word to a dictionary...