COVID-19 Fight
29 matches in 7 dictionaries. Details
szabályozásnoun
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
 1. techn
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. conditioning
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: kəndɪʃnɪŋ
szabályozási vízszintexp
  1. datum water level
   USA: deɪ'tʌ·m wɔː'təː· le'vʌ·l UK: deɪtəm wɔːtər levl
  1. datum level
   USA: deɪ'tʌ·m le'vʌ·l UK: deɪtəm levl
szabályozási vonalnoun
  1. street line
   USA: striː't laɪ'n UK: striːt laɪn
jogi szabályozásexp
  1. legal regulation
   USA: liː'gʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: liːgl regjʊleɪʃn
nedvességtartalom szabályozásnoun
 1. textile
  1. conditioning
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: kəndɪʃnɪŋ
törvényes szabályozásnoun
 1. law
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
kettős szabályozás/elvnoun
  1. double standard
   USA: dʌ'bʌ·l stæ'ndəː·d UK: dʌbl stændəd
horizontális programok - A Phare több országra kiterjedő, egy-egy ágazat vagy szabályozási részterület specifikus problémáinak orvoslását célzó programtípusa. (PHARE)exp
  1. horizontal programmes
   UK: hɔrɪzɔntl proʊgræmz
szabályozásnoun
  1. regelung (die)
   'reːgəlʊŋ 'diː
szabályozásnoun
 1. óráé, készüléké
szabályozásnoun
szabályozásiadj
szabályozási környezetundef
a piac állami szabályozása és kontrolljanoun
szabályozásundef
  1. árszabályozás, az árak szabályozása
  2. utcaszabályozás
    1. ~ на улиците
  1. folyószabályozás
    1. ~ на река
szabályozásiundef
  1. szabályozási/rendezési terv
    1. ~ план
szabályozásnoun
Report or add missing word to a dictionary...