COVID-19 Fight
273 matches in 10 dictionaries. Details
szagv
  1. wind
   USA: wɪ'nd UK: wɪnd
  1. whiff
   USA: hwɪ'f UK: wɪf
 1. hunting
  1. spoor
   USA: spʊ'r UK: spʊər
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
  1. scent
   USA: se'nt UK: sent
  1. say
   USA: seɪ' UK: seɪ
  1. perfume
   USA: pəː·fyuː'm UK: pəːfjuːm
  1. odour
   UK: oʊdər
  1. odor
   USA: oʊ'dəː·
szaga vanv
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
szagelszívónoun
  1. extractor fan
   UK: ɪkstræktə fæn
  1. exhaust fan
   USA: ɪ·gzɔː'st fæ'n UK: ɪgzɔːst fæn
szagelzárónoun
  1. syphon
   USA: saɪ'fʌ·n UK: saɪfən
szagfogónoun
  1. trap
   USA: træ'p UK: træp
szaggatv
  1. jag
   UK: ʤæg
szaggat (áramot)v
  1. quench
   USA: kwe'ntʃ UK: kwentʃ
szaggatásexp
  1. joint gout
   USA: ʤɔɪ'nt gaʊ't UK: ʤɔɪnt gaʊt
  1. crick
   USA: krɪ'k UK: krɪk
szaggatónoun
  1. informal US ticker
   USA: tɪ'kəː· UK: tɪkər
szaggató fájásnoun
  1. pang
   USA: pæ'ŋ UK: pæŋ
szaggatottadv
  1. staccato
   USA: stʌ·kɔ'toʊ" UK: stəkɑtoʊ
  1. spasmodic
   UK: spæzmɔdɪk
  1. figurative rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. jerky
   USA: ʤəː'kiː· UK: ʤəːkiː
  1. intermittent
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·nt UK: ɪntəmɪtnt
  1. hiatus
   USA: haɪ·eɪ'tʌ·s UK: haɪeɪtəs
  1. discursive
   USA: dɪ"skəː'sɪ·v UK: dɪskəːsɪv
szaggatottanadv
  1. staccato
   USA: stʌ·kɔ'toʊ" UK: stəkɑtoʊ
  1. spasmodically
   UK: spæzmɔdɪkliː
  1. jerkily
   UK: ʤəːkɪliː
  1. in a staccato voice
   USA: ɪ'n eɪ' stʌ·kɔ'toʊ" vɔɪ's UK: ɪn eɪ stəkɑtoʊ vɔɪs
  1. discursively
   UK: dɪskəːsɪvliː
szaggatottan mondv
  1. pant out
   USA: pæ'nt aʊ't UK: pænt aʊt
szaggatott hangonexp
  1. in a staccato voice
   USA: ɪ'n eɪ' stʌ·kɔ'toʊ" vɔɪ's UK: ɪn eɪ stəkɑtoʊ vɔɪs
szaggatottságnoun
  1. discursiveness
   UK: dɪskəːsɪvnəs
szaggatott stílusexp
  1. staccato style
   USA: stʌ·kɔ'toʊ" staɪ'l UK: stəkɑtoʊ staɪl
szaggatott vonalexp
  1. broken line
   USA: broʊ'kʌ·n laɪ'n UK: broʊkən laɪn
szaggatott vonalakexp
  1. dashed lines
   USA: dæ'ʃt laɪ'nz UK: dæʃt laɪnz
szaglásnoun
 1. hunting
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
  1. literary scent
   USA: se'nt UK: sent
 2. hunting
  1. scent
   USA: se'nt UK: sent
  1. nose
   USA: noʊ'z UK: noʊz
szag(lás)v
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
Report or add missing word to a dictionary...