COVID-19 Fight
82 matches in 9 dictionaries. Details
szakállnoun
  1. wattle
   UK: wɔtl
szakállnoun
  1. whiskers
   USA: hwɪ'skəː·z UK: wɪskəz
  1. wattle
   UK: wɔtl
  1. jowl
   USA: ʤaʊ'l UK: ʤaʊl
  1. gill
   USA: gɪ'l UK: ʤɪl
 1. metal
  1. flash
   USA: flæ'ʃ UK: flæʃ
  1. beard
   USA: bɪ'rd UK: bɪəd
  1. barb
   USA: bɔ'rb UK: bɑb
szakállal díszítv
  1. Sh valance
   UK: væləns
szakállasadj
szakállasadj
  1. corny
   USA: kɔː'rniː· UK: kɔːniː
  1. bearded
   USA: bɪ'rdʌ·d UK: bɪədɪd
szakállas puskanoun
  1. arquebus
   UK: ɑkwɪbəs
szakállas viccexp
  1. stale joke
   USA: steɪ'l ʤoʊ'k UK: steɪl ʤoʊk
  1. fine old chestnut
   USA: faɪ'n oʊ'ld tʃe'stnʌ"t UK: faɪn oʊld tʃesnʌt
szakállkanoun
  1. bib
   USA: bɪ'b UK: bɪb
szakáll (nyílhegyé)noun
  1. barb
   USA: bɔ'rb UK: bɑb
háromnapos szakállnoun
  1. informal stubble
   USA: stʌ'bʌ·l UK: stʌbl
kis szakállnoun
  1. tuft
   USA: tʌ'ft UK: tʌft
pelyhedző szakállnoun
  1. down
   USA: daʊ'n UK: daʊn
többnapos szakállnoun
  1. scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
nyílhegy szakállanoun
  1. old fork
   USA: fɔː'rk UK: fɔːk
saját szakálláraexp
  1. off one's own bat
   USA: ɔː'f wʌ'nz oʊ'n bæ't UK: ɔf wʌnz oʊn bæt
saját szakállára csinál vmitv
  1. play a lone hand
   USA: pleɪ' eɪ' loʊ'n hæ'nd UK: pleɪ eɪ loʊn hænd
régi szakállas adomaexp
  1. joe miller
   USA: ʤoʊ' mɪ'ləː· UK: ʤoʊ mɪlər
alsó ajak alatti kis szakállnoun
  1. imperial
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·l UK: ɪmpɪərɪəl
szakállnoun
  1. r Bart
   'baːɐt
   1. genitiveForm:
   2. Bartes
   3. Barts
szakállasadj
Report or add missing word to a dictionary...