COVID-19 Fight
65 matches in 9 dictionaries.
szakértőnoun
  1. professional
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l UK: prəfeʃnəl
  1. past-master
   UK: pɑstmɑstə
  1. Sh judicious
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·s UK: ʤuːdɪʃəs
  1. judge
   USA: ʤʌ'ʤ UK: ʤʌʤ
  1. fancier
   USA: fæ'nsiː·əː· UK: fænsɪər
  1. expert
   USA: e'kspəː·t UK: ekspəːt
  1. független szakértők által készített jelentés
    1. report of independent experts
  1. dab
   USA: dæ'b UK: dæb
  1. cunning
   USA: kʌ'nɪ·ŋ UK: kʌnɪŋ
  1. connoisseur
   USA: kɔ"nʌ·səː' UK: kɔnəsəːr
  1. cognoscente
   UK: kɔnjoʊʃentiː
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
  1. adept
   USA: ʌ·de'pt UK: ædept
szakértőcsoportnoun
  1. brains trust
   USA: breɪ'nz trʌ'st UK: breɪnz trʌst
  1. brain trust
   USA: breɪ'n trʌ'st UK: breɪn trʌst
szakértőiadj
  1. professional
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l UK: prəfeʃnəl
szakértői rendszernoun
  1. knowledge engineering
   USA: nɔ'lʌ·ʤ e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: nɔlɪʤ enʤɪnɪərɪŋ
szakértői segítségnyújtás (EU)exp
  1. technical assistance
   USA: te'knɪ·kʌ·l ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: teknɪkl əsɪstəns
szakértője vminekadj
  1. adept
   USA: ʌ·de'pt UK: ædept
szakértők - Azok a személyek, akiket a vállalkozók vesznek igénybe a szerződések teljesítésekor. (PHARE)noun
  1. experts
   USA: e'kspəː·ts UK: ekspəːts
szakértő vmibenexp
geopolitikai szakértőnoun
  1. geopolitician
   UK: ʤiːoʊpɔlɪtɪʃn
járvány szakértőnoun
  1. epidemiologists
   USA: e"pʌ·diː·miː·ɔ'lʌ·ʤʌ·s UK: epɪdiːmɪɔləʤɪsts
kertészeti szakértőnoun
  1. horticulturist
   USA: hɔː"rtɪ·kʌ'ltʃəː·ɪ"st UK: hɔːtɪkʌltʃərɪst
nem szakértőadj
  1. unskilled
   USA: ʌ·nskɪ'ld UK: ʌnskɪld
törvényszéki szakértőnoun
  1. assessor
   USA: ʌ·se'səː· UK: əsesər
vízépítési szakértőnoun
külső szakértők/tanácsadók (EU)exp
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)exp
értékelő bizottság - A szerződő hatóság által kinevezett szakértői bizottság. (PHARE)exp
  1. evaluation committee
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
külső tanácsadók - A minisztériumoknál, főhatóságoknál a Phare által szerződtetett külföldi szakértők gyüjtőneve. (PHARE)exp
- A Phare célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása. (PHARE)noun
  1. know-how
   UK: noʊhaʊ
műszaki/szakértői segítségnyújtás - A Phare rendszerint a második jelentés szerinti értelemben használja a programok végrehajtásánál igénybevett konzulensek, szakértők tevékenységének általános megjelölésére. (PHARE)exp
  1. technical assistance (T.A.)
   USA: te'knɪ·kʌ·l ʌ·sɪ'stʌ·ns tɔ' UK: teknɪkl əsɪstəns tə
Report or add missing word to a dictionary...