COVID-19 Fight
szedés1
  1. typesetting
   USA: taɪ'pse"tɪ·ŋ UK: taɪpsetɪŋ
 1. 655
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
 2. 631
  1. picking
   USA: pɪ'kɪ·ŋ UK: pɪkɪŋ
 3. 655
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. harvest
   USA: hɔ'rvʌ·st UK: hɑvɪst
szedés (növ)2
  1. picking
   USA: pɪ'kɪ·ŋ UK: pɪkɪŋ
szedés utáni kezelés (növ)13
szedési3
  1. typographical
   USA: taɪ"pʌ·græ'fɪ·kʌ·l UK: taɪpəgræfɪkəl
  1. typographic
   UK: taɪpəgræfɪk
szedést tördel2
  1. imposes
   USA: ɪ"mpoʊ'zʌ·z UK: ɪmpoʊzɪz
  1. impose
   USA: ɪ"mpoʊ'z UK: ɪmpoʊz
behúzott szedés1
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
elosztható szedés13
  1. dead matter
   USA: de'd mæ'təː· UK: ded mætər
korai szedés, korai termés (növ)13
  1. early harvest
   USA: əː'liː· hɔ'rvʌ·st UK: əːliː hɑvɪst
szövegismétlés szedésben1
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
bekezdés szedése1
 1. 655
  1. indention
   UK: ɪndentaɪən
galagonyavirág szedése1
  1. 6 maying
   UK: meɪɪŋ
kiemelt szedési mező1
 1. 655
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
szétbontásra váró szedés13
  1. dead matter
   USA: de'd mæ'təː· UK: ded mætər
Report or add missing word to a dictionary...