COVID-19 Fight
62 matches in 9 dictionaries. Details
szekrénynoun
  1. wardrobe
   USA: wɔː'rdroʊ"b UK: wɔːdroʊb
  1. Irish Scot press
   USA: pre's UK: pres
  1. cupboard
   USA: kʌ'bəː·d UK: kʌbəd
  1. chest
   USA: tʃe'st UK: tʃest
  1. És ránézett az ébresztőórára, amely az éjjeliszekrényen ketyegett.
    1. And he looked over at the alarm clock, ticking on the chest of drawers.
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. Az ajtóval szemközti könyvesszekrényben vannak nagypapa régi térképei.
    1. Grandpa's old maps are in the bookcase opposite the door.
szekrényes ácsolatnoun
 1. mining
  1. pigsty
   UK: pɪgstaɪ
szekrényes öltözőnoun
  1. locker room
   USA: lɔ'kəː· ruː'm UK: lɔkər ruːm
szekrénypárkánynoun
  1. cornice
   UK: kɔːnɪs
szekrény (tornaszer)noun
  1. box
   USA: bɔ'ks UK: bɔks
akasztós szekrényexp
  1. hanging cupboard
   USA: hæ'ŋgɪ·ŋ kʌ'bəː·d UK: hæŋɪŋ kʌbəd
beépitett (szekrény)exp
beépített szekrényexp
  1. fitted cupboard
   USA: fɪ'tʌ·d kʌ'bəː·d UK: fɪtɪd kʌbəd
  1. closet
   USA: klɔ'zʌ·t UK: klɔzɪt
  1. built in wardrobe
   USA: bɪ'lt ɪ'n wɔː'rdroʊ"b UK: bɪlt ɪn wɔːdroʊb
fehérneműs szekrénynoun
  1. Irish Scot press
   USA: pre's UK: pres
  1. chiffonier
   UK: ʃɪfənɪər
fiókos szekrénynoun
  1. tallboy
   UK: tɔːlbɔɪ
  1. dresser
   USA: dre'səː· UK: dresər
  1. commode
   USA: kʌ·moʊ'd UK: kəmoʊd
  1. chest of drawers
   USA: tʃe'st ʌ·v drɔː'rz UK: tʃest ɔv drɔːz
  1. bureau
   USA: byʊ'roʊ· UK: bjʊəroʊ
levélgyűjtő szekrénynoun
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
magas szekrénynoun
  1. armoire
   UK: ɑmwɑr
sokfiókos szekrényexp
  1. nest of drawers
   USA: ne'st ʌ·v drɔː'rz UK: nest ɔv drɔːz
üveges szekrénynoun
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. Erre az esetre különösen jól emlékszem, mert valami törpe fogta el.
    1. I particularly recollect his case, from his being took by a dwarf.
zárható szekrénynoun
  1. locker
   USA: lɔ'kəː· UK: lɔkər
vetítőlámpa szekrényeexp
  1. lamp housing
   USA: læ'mp haʊ'zɪ·ŋ UK: læmp haʊzɪŋ
zárt italtartó szekrénykenoun
  1. informal tantalus
   USA: tæ'ntʌ·lʌ·s UK: tæntələs
szekrénynoun
  1. r Schrein
   'ʃraɪn
   1. pluralForm:
   2. Schreine
   1. genitiveForm:
   2. Schreines
   3. Schreins
  1. r Schrank
   'ʃraŋk
   1. genitiveForm:
   2. Schrankes
   3. Schranks
  1. r Schaft
   'ʃaft
   1. genitiveForm:
   2. Schaftes
   3. Schafts
  1. e Lade
   'laːdə
   1. pluralForm:
   2. Laden
   1. genitiveForm:
   2. Lade
  1. r Kasten
   'kastən
   1. pluralForm:
   2. Kasten
   3. Kästen
   1. genitiveForm:
   2. Kastens
  1. e Box
   'bɔks
   1. pluralForm:
   2. Boxen
   1. genitiveForm:
   2. Box
szekrénysornoun
beépített szekrénynoun
Report or add missing word to a dictionary...