COVID-19 Fight
276 matches in 9 dictionaries. Details
lázadó szellemnoun
  1. rebelliousness
   USA: rʌ·be'liː·ʌ·snʌ·s UK: rɪbelɪəsnəs
légi szellemnoun
  1. sylph
   UK: sɪlf
rossz szellemnoun
  1. evil genius
   USA: iː'vʌ·l ʤiː'nyʌ·s UK: iːvl ʤiːnɪəs
  1. devil
   USA: de'vʌ·l UK: devl
  1. cow
   USA: kaʊ' UK: kaʊ
útszéli szellemnoun
  1. gutter wit
   USA: gʌ'təː· wɪ't UK: gʌtər wɪt
vállalkozó szellemnoun
  1. informal US get-up
   UK: getʌp
haladó szellembenadj
 1. pol
  1. progressively
   USA: prɔ·gre'sɪ·vliː· UK: prəgresɪvliː
ősök szelleme(i)noun
  1. manes
   USA: meɪ'nz UK: meɪnz
finom szellemesség exp
  1. attic salt
   USA: æ'tɪ·k sɔː'lt UK: ætɪk sɔlt
megidéz (szellemet)v
  1. invoke
   USA: ɪ"nvoʊ'k UK: ɪnvoʊk
médiumi szellemidézésnoun
  1. channelling
   UK: tʃænlɪŋ
a szellemi élet terénexp
  1. in the mental sphere
   USA: ɪ'n ðiː· me'ntʌ·l sfɪ'r UK: ɪn ðiː mentl sfɪər
bürokratikus szellem/irányzatnoun
  1. pej bureaucracy
   USA: byʊ·rɔ'krʌ·siː· UK: bjʊərɔkrəsiː
ostobák szellemi táplálékaexp
  1. muck for mugs
   USA: mʌ'k frəː· mʌ'gz UK: mʌk fəː mʌgz
vállalkozó szellem nélküliadj
  1. unenterprising
   UK: ʌnentəpraɪzɪŋ
emelkedett szelleműadj
haladó szelleműv
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
liberális szelleműadj
  1. unorthodox
   USA: ʌ·nɔː'rθʌ·dɔ"ks UK: ʌnɔːθədɔks
rokon szelleműadj
  1. congenial
   USA: kʌ·nʤiː'nyʌ·l UK: kənʤiːnɪəl
szabad szelleműadj
  1. liberal
   USA: lɪ'brʌ·l UK: lɪbərəl
vállalkozó szelleműadj
  1. venturesome
   USA: ve'ntʃəː·sʌ·m UK: ventʃəsəm
  1. pushing
   USA: pʊ'ʃɪ·ŋ UK: pʊʃɪŋ
  1. enterprising
   USA: e'nəː·praɪ"zɪ·ŋ UK: entəpraɪzɪŋ
  1. adventurous
   USA: ʌ·dve'ntʃəː·ʌ·s UK: ədventʃərəs
Report or add missing word to a dictionary...