35 matches in 7 dictionaries. Details
szelvényv
 1. biol
  1. segment
   USA: se"gme'nt UK: segment
  1. segment
   USA: se"gme'nt UK: segment
 2. metal arch
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
 3. techn
  1. profile
   USA: proʊ'faɪ"l UK: proʊfaɪl
 4. techn
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. coupon
   USA: kyuː'pɔː"n UK: kuːpɔn
  1. counterfoil
   UK: kaʊntəfɔɪl
 5. US
  1. US check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
szelvényekre oszlásnoun
  1. segmentation
   USA: se"gmʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: segmənteɪʃn
szelvényekre osztásnoun
  1. segmentation
   USA: se"gmʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: segmənteɪʃn
szelvényesadj
  1. segmental
   UK: segmentl
szelvény/résznoun
  1. segment
   USA: se"gme'nt UK: segment
szelvényutalványnoun
 1. fin
  1. talon
   USA: tæ'lʌ·n UK: tælən
szelvényvasnoun
 1. techn
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. iron section
   USA: aɪ'əː·n se'kʃʌ·n UK: aɪən sekʃn
ellenőrző szelvénynoun
  1. stub
   USA: stʌ'b UK: stʌb
kupon, szelvénynoun
  1. coupon
   USA: kyuː'pɔː"n UK: kuːpɔn
összetett szelvénynoun
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
szelvénynoun
  1. sejtmagon s Segment
   zɛ'gmɛnt
   1. pluralForm:
   2. Segmente
   1. genitiveForm:
   2. Segmentes
   3. Segments
  1. Schnitt
   'ʃnɪt
 1. geol techn arch
  1. s Profil
   pro'fiːl
   1. pluralForm:
   2. Profile
   1. genitiveForm:
   2. Profils
  1. r Coupon
   ku'pɔːː
  1. r Abschnitt
   'apʃnɪt
szelvényutalványnoun
  1. értékpapír r Talon
   ta'lɔŋ
   1. pluralForm:
   2. Talons
   1. genitiveForm:
   2. Talons
szelvényvasnoun
  1. s Profil
   pro'fiːl
   1. pluralForm:
   2. Profile
   1. genitiveForm:
   2. Profils
szelvénynoun
 1. ízeltlábúakon zool
szelvénynoun
 1. mining
 2. techn
 3. techn
 4. rail
 5. zool
szelvényutalványnoun
szelvénynoun
  1. rare tallone
   m
  1. cupone
   m elav.
  1. coupon
   m inv
szelvény-adj
szelvényadóundef
Report or add missing word to a dictionary...