COVID-19 Fight
szemrehányásnoun
  1. old tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. reproach
   USA: riː·proʊ'tʃ UK: rɪproʊtʃ
  1. opprobrium
   USA: ʌ·proʊ'briː·ʌ·m UK: əproʊbrɪəm
  1. expostulation
   UK: ɪkspɔstʃʊleɪʃn
  1. blame
   USA: bleɪ'm UK: bleɪm
szemrehányást leszerelőadj
  1. deprecatory
   UK: deprɪkətəriː
szemrehányást teszv
  1. upbraid
   USA: ʌ·pbreɪ'd UK: ʌpbreɪd
  1. reproach
   USA: riː·proʊ'tʃ UK: rɪproʊtʃ
  1. rebuke
   USA: rʌ·byuː'k UK: rɪbjuːk
  1. blame
   USA: bleɪ'm UK: bleɪm
szemrehányást tesz vkinekv
  1. haul sy over the coals
   USA: hɔː'l saɪ' oʊ'vəː· ðiː· koʊ'lz
önmagának tett szemrehányásnoun
Report or add missing word to a dictionary...