25 matches in 6 dictionaries. Details
szerelvénynoun
 1. mining
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
 2. rail
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
  1. rake
   USA: reɪ'k UK: reɪk
  1. outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
  1. kit
   USA: kɪ't UK: kɪt
  1. fitting
   USA: fɪ'tɪ·ŋ UK: fɪtɪŋ
szerelvényeknoun
  1. fittings
   USA: fɪ'tɪ·ŋz UK: fɪtɪŋz
  1. equipment
   USA: ɪ·kwɪ'pmʌ·nt UK: ɪkwɪpmənt
  1. appliances
   USA: ʌ·plaɪ'ʌ·nsʌ·z UK: əplaɪənsɪz
  1. accessories
   USA: æ·kse'səː·iː·z UK: əksesərɪz
szerelvényfalnoun
 1. car aviat
  1. dashboard
   USA: dæ'ʃbɔː"rd UK: dæʃbɔːd
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. kit inspection
   USA: kɪ't ɪ"nspe'kʃʌ·n UK: kɪt ɪnspekʃn
szerelvényzsáknoun
  1. kit-bag
   UK: kɪtbæg
hév szerelvényexp
  1. local train
   USA: loʊ'kʌ·l treɪ'n UK: loʊkl treɪn
szoritó szerelvényexp
  1. binding post
   USA: baɪ'ndɪ·ŋ poʊ'st UK: baɪndɪŋ poʊst
üreg szerelvényfal mellettnoun
  1. cubbyhole
   USA: kʌ'biː·hoʊ"l UK: kʌbɪhoʊl
katonai szerelvényzsáknoun
  1. kit-bag
   UK: kɪtbæg
szerelvénynoun
 1. techn
  1. e Armatur
   aɐma'tuːɐ
   1. pluralForm:
   2. Armaturen
   1. genitiveForm:
   2. Armatur
szerelvényfalnoun
szerelvénynoun
 1. formázóé
szerelvénynoun
szerelvényfalnoun
 1. car
szerelvényundef
 1. mil
 2. vasúti, metró stb.
vasúti szerelvények közúti szállítására szolgáló járműundef
falba épített szerelvénynoun
katonai vonat / szerelvényundef
kevés vagonból álló szerelvényundef
adott kábelhez tartozó szerelvényekundef
 1. nagyfeszültségű alállomáson
Report or add missing word to a dictionary...