COVID-19 Fight
szolgáltatnoun
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. furnishing
   USA: fəː'nɪ"ʃɪ·ŋ UK: fəːnɪʃɪŋ
szolgáltatv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. supplied
   USA: sʌ·plaɪ'd UK: səplaɪd
  1. provide
   USA: prʌ·vaɪ'd UK: prəvaɪd
  1. old minister
   USA: mɪ'nʌ·stəː· UK: mɪnɪstər
  1. mete out
   USA: miː't aʊ't UK: miːt aʊt
  1. furnish
   USA: fəː'nɪ"ʃ UK: fəːnɪʃ
szolgáltat (igazságot)v
  1. mete
   USA: miː't UK: miːt
szolgáltatás; kiszolgálásnoun
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
szolgáltatási szerződés (EU)exp
  1. service contract
   USA: səː'vʌ·s kʌ·ntræ'kt UK: səːvɪs kɔntrækt
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik exp
szolgáltatásoknoun
  1. services
   USA: səː'vʌ·sʌ·z UK: səːvɪsɪz
  1. facilities
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: fəsɪlɪtɪz
szolgáltatónoun
  1. supplier
   USA: sʌ·plaɪ'əː· UK: səplaɪər
igazságot szolgáltatexp
  1. do sy justice
   USA: duː' saɪ' ʤʌ'stʌ·s
  1. administer justice
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· ʤʌ'stʌ·s UK: ədmɪnɪstər ʤʌstɪs
igazságot szolgáltat neki/megadja neki (azt) ami megilletiexp
  1. give his due
   USA: gɪ'v hʌ·z dyuː' UK: gɪv hɪz djuː
okot szolgáltat vmihezv
  1. ground for st
   USA: graʊ'nd frəː· seɪ'nt
alapot szolgáltat vmirev
  1. ground for st
   USA: graʊ'nd frəː· seɪ'nt
alkalmat szolgáltat vmirev
ürügyet szolgáltat vmirev
egésznapos szolgáltatásexp
információ szolgáltatásnoun
  1. data retrieval
   USA: dæ'tʌ· riː·triː'vʌ·l UK: deɪtə rɪtriːvəl
járulékos szolgáltatásnoun
  1. fringe benefit
   USA: frɪ'nʤ be'nʌ·fɪ"t UK: frɪnʤ benɪfɪt
karbantartási szolgáltatás (EU)exp
  1. maintenance service
   USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
karbantartási szolgáltatás (PHARE)exp
  1. maintenance service
   USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
kiterjesztett szolgáltatásokexp
  1. extended services
   USA: ɪ·kste'ndʌ·d səː'vʌ·sʌ·z UK: ɪkstendɪd səːvɪsɪz
Report or add missing word to a dictionary...