COVID-19 Fight
13 matches in 7 dictionaries. Details
szomorúságnoun
  1. wretchedness
   UK: retʃɪdnəs
  1. woe
   USA: woʊ' UK: woʊ
  1. unhappiness
   USA: ʌ·nhæ'piː·nʌ·s UK: ʌnhæpɪnəs
  1. tribulation
   USA: trɪ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: trɪbjʊleɪʃn
  1. sorrow
   USA: sɔ'roʊ· UK: sɔroʊ
  1. Visszatarthatatlanul vonzotta a baj és szomorúság.
    1. He was irresistibly drawn toward any pain or sorrow.
  1. sadness
   USA: sæ'dnʌ·s UK: sædnəs
  1. ruefulness
   UK: ruːfəlnes
  1. mournfulness
   UK: mɔːnfəlnəs
  1. grief
   USA: griː'f UK: griːf
  1. gloom
   USA: gluː'm UK: gluːm
  1. dumps
   USA: dʌ'mps UK: dʌmps
  1. dismalness
   UK: dɪzməlnes
  1. old discomfort
   USA: dɪ"skʌ'mfəː·t UK: dɪskʌmfət
beteges szomorúságnoun
  1. morbidity
   USA: mɔː·rbɪ'dʌ·tiː· UK: mɔːbɪdɪtiː
nagy szomorúságnoun
  1. heart-break
   USA: hɔ'rtbreɪ"k UK: hɑtbreɪk
rejtett szomorúságexp
  1. hint of sadness
   USA: hɪ'nt ʌ·v sæ'dnʌ·s UK: hɪnt ɔv sædnəs
csalódás okozta szomorúságnoun
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
szomorúságnoun
  1. e Wehmut
   1. genitiveForm:
   2. Wehmut
  1. e Traurigkeit
   'traʊrɪçkaɪt
  1. e Trauer
   'traʊɐ
   1. genitiveForm:
   2. Trauer
  1. e Betrübnis
   1. pluralForm:
   2. Betrübnisse
   1. genitiveForm:
   2. Betrübnis
szomorúságnoun
 1. lit
  1. figurative f larme
  1. figurative m deuil
szomorúságnoun
  1. old literary spiacere
   0
  1. literary gramaglia
   f
szomorúsággal vegyes unalomundef
szomorúságundef
  1. mélységes bánattal/szomorúsággal értesültem
    1. с дълбоко ~ научих
szomorúságnoun
Report or add missing word to a dictionary...