88 matches in 9 dictionaries. Details
táblanoun
 1. geol
  1. terrace
   USA: te'rʌ·s UK: terəs
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
  1. slab
   USA: slæ'b UK: slæb
  1. plate
   USA: pleɪ't UK: pleɪt
 2. arch
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
  1. pane
   USA: peɪ'n UK: peɪn
  1. pane of glass
   USA: peɪ'n ʌ·v glæ's UK: peɪn ɔv glɑs
 3. agr
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
  1. blackboard
   USA: blæ'kbɔː"rd UK: blækbɔːd
táblanoun
  1. checkerboard
   USA: tʃe'kəː·bɔː"rd UK: tʃekəbɔːd
  1. backgammon
   USA: bæ'kgæ"mʌ·n UK: bækgæmən
  1. backgammon board
   USA: bæ'kgæ"mʌ·n bɔː'rd UK: bækgæmən bɔːd
tábla alakú lapnoun
tábla dámajáték számáranoun
  1. checkerboard
   USA: tʃe'kəː·bɔː"rd UK: tʃekəbɔːd
tábla, darab, szeletnoun
  1. pane
   USA: peɪ'n UK: peɪn
táblaképnoun
  1. panel picture
   USA: pæ'nʌ·l pɪ'ktʃəː· UK: pænl pɪktʃər
  1. panel painting
   USA: pæ'nʌ·l peɪ'nɪ·ŋ UK: pænl peɪntɪŋ
tábla, lap (köböl, fémböl)noun
  1. slab
   USA: slæ'b UK: slæb
táblalemezollónoun
táblarajzexp
  1. print layout
   USA: prɪ'nt leɪ'aʊ"t UK: prɪnt leɪaʊt
táblatörlőnoun
  1. eraser
   USA: iː·reɪ'səː· UK: ɪreɪzər
  1. board rubber
   USA: bɔː'rd rʌ'bəː· UK: bɔːd rʌbər
táblatörlő rongynoun
  1. duster
   USA: dʌ'stəː· UK: dʌstər
táblaüvegnoun
  1. plate glass
   USA: pleɪ't glæ's UK: pleɪt glɑs
  1. pane
   USA: peɪ'n UK: peɪn
  1. pane of glass
   USA: peɪ'n ʌ·v glæ's UK: peɪn ɔv glɑs
táblavidéknoun
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
búza/kukorica táblanoun
  1. corn-field
   USA: kɔː'rnfiː"ld UK: kɔːnfiːld
döntési táblaexp
  1. decision table
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n teɪ'bʌ·l UK: dɪsɪʒn teɪbl
eredményjelző táblanoun
 1. sports
  1. scoreboard
   USA: skɔː'rbɔː"rd UK: skɔːbɔːd
grafikus táblanoun
időrendi táblanoun
  1. chronology
   USA: krʌ·nɔ'lʌ·ʤiː· UK: krənɔləʤiː
irányjelző táblanoun
  1. signpost
   USA: saɪ'npoʊ"st UK: saɪnpoʊst
iránymutató táblanoun
Report or add missing word to a dictionary...