COVID-19 Fight
88 matches in 9 dictionaries. Details
támogat; támogatásv
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
technikai támogatásexp
  1. technical support
   USA: te'knɪ·kʌ·l sʌ·pɔː'rt UK: teknɪkl səpɔːt
anyagi támogatásnoun
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
nyomtató támogatásexp
  1. printer support
   USA: prɪ'nəː· sʌ·pɔː'rt UK: prɪntər səpɔːt
hallgatólagos támogatásnoun
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
segítség, támogatás (PHARE)noun
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
címzett támogatás (eu)noun
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
támogatásnoun
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Remélem megkapom a Bizottság támogatását a választáson.
    1. I hope to have the Committee's support in the election.
  1. subvention
   UK: səbvenʃn
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. sponsorship
   USA: spɔ'nsəː·ʃɪ"p UK: spɔnsəʃɪp
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. furtherance
   USA: fəː'θəː·ʌ·ns UK: fəːðərəns
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. favor
   USA: feɪ'vəː· UK: feɪvər
  1. espousal
   UK: ɪspaʊzl
  1. encouragement
   USA: e·nkəː'ɪ·ʤmʌ·nt UK: ɪnkʌrɪʤmənt
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. backing
   USA: bæ'kɪ·ŋ UK: bækɪŋ
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. A külföldi munkavégzési támogatás legalább havi 2500 euró összegű.
    1. The expatriation allowance shall be not less than EUR 2500 per month.
  1. advocacy
   USA: æ'dvʌ·kʌ·siː· UK: ædvəkəsiː
támogatást nyújtv
  1. see through
   USA: siː' θruː' UK: siː θruː
támogatást nyújt vkinekv
  1. see sy through
   USA: siː' saɪ' θruː'
vminek a támogatásáraexp
állami támogatásnoun
támogatást érdemlőadj
  1. deserving
   USA: dʌ·zəː'vɪ·ŋ UK: dɪzəːvɪŋ
Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához (EU)exp
tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)noun
  1. studies
   USA: stʌ'diː·z UK: stʌdɪz
program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet. (PHARE)noun
  1. programme
   USA: proʊ'græ"m UK: proʊgræm
Európai Oktatási Alapítvány - Az Unió önálló intézménye. 1995-ben alapították a kötelező iskolás kort követő, a Phare-program keretében folyó oktatási tevékenység koordinálása és támogatása céljából. (PHARE)exp
  1. European Training Foundation
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n treɪ'nɪ·ŋ faʊ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: jʊərəpɪən treɪnɪŋ faʊndeɪʃn
támogatásnoun
  1. r Vorschub
   1. genitiveForm:
   2. Vorschubes
   3. Vorschubs
  1. e Subvention
   zʊpvɛn'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Subventionen
   1. genitiveForm:
   2. Subvention
 1. fin
támogatásnoun
  1. e Unterstützung
   1. pluralForm:
   2. Unterstützungen
   1. genitiveForm:
   2. Unterstützung
állami támogatásnoun
  1. e Subvention
   zʊpvɛn'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Subventionen
   1. genitiveForm:
   2. Subvention
Report or add missing word to a dictionary...