COVID-19 Fight
422 matches in 12 dictionaries. Details
társnoun
  1. old sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. significant other
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt ʌ'ðəː· UK: sɪgnɪfɪkənt ʌðər
  1. sidekick
   USA: saɪ'dkɪ"k UK: saɪdkɪk
  1. peer
   USA: pɪ'r UK: pɪər
  1. Sok tinédzser a kortárs nyomást jelöli meg annak fő okaként, hogy miért kezdett el dohányozni.
    1. Many teenagers give peer pressure as a major reason for why they start smoking.
  1. partner
   USA: pɔ'rtnəː· UK: pɑtnər
  1. old US pard
   UK: pɑd
  1. mate
   USA: meɪ't UK: meɪt
  1. marrow
   USA: me'roʊ· UK: mæroʊ
  1. fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
  1. counterpart
   USA: kaʊ'nəː·pɔ"rt UK: kaʊntəpɑt
  1. compeer
   UK: kɔmpɪər
  1. companion
   USA: kʌ·mpæ'nyʌ·n UK: kəmpænɪən
  1. cobber
   UK: kɔbər
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
  1. A kapitánynak gondja volt arra, hogy Tomot és társait a lehető legjobban elhelyezze.
    1. The captain's next care was to improvise sleeping accommodation for Tom and his four associates.
társ-adj
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
társanoun
  1. Co.
   USA: koʊ' UK: koʊ
társadalmasítv
  1. socialize
   USA: soʊ'ʃʌ·laɪ"z UK: soʊʃəlaɪz
társadalmasításnoun
  1. socialization
   USA: soʊ"ʃʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: soʊʃəlaɪzeɪʃn
társadalmiadj
  1. societal
   USA: sʌ·saɪ'ʌ·tʌ·l
  1. social
   USA: soʊ'ʃʌ·l UK: soʊʃl
társadalmi alkalomexp
  1. social function
   USA: soʊ'ʃʌ·l fʌ'ŋkʃʌ·n UK: soʊʃl fʌŋkʃn
társadalmi bajexp
  1. the social evil
   USA: ðiː· soʊ'ʃʌ·l iː'vʌ·l UK: ðiː soʊʃl iːvl
társadalmi betegsegélyezésexp
  1. socialized medicine
   USA: soʊ'ʃʌ·laɪ"zd me'dʌ·sʌ·n UK: soʊʃəlaɪzd medsn
társadalmi eseményexp
  1. social function
   USA: soʊ'ʃʌ·l fʌ'ŋkʃʌ·n UK: soʊʃl fʌŋkʃn
társadalmi eseményekexp
  1. social events
   USA: soʊ'ʃʌ·l iː·ve'nts UK: soʊʃl ɪvents
társadalmi foknoun
  1. figurative echelon
   USA: e'ʃʌ·lɔ"n UK: eʃəlɔn
társadalmi helyzetexp
  1. walk of life
   USA: wɔː'k ʌ·v laɪ'f UK: wɔːk ɔv laɪf
  1. station in life
   USA: steɪ'ʃʌ·n ɪ'n laɪ'f UK: steɪʃn ɪn laɪf
  1. social status
   USA: soʊ'ʃʌ·l steɪ'tʌ·s UK: soʊʃl steɪtəs
társadalmi intézményrendszerexp
  1. social institutions
   USA: soʊ'ʃʌ·l ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nz UK: soʊʃl ɪnstɪtjuːʃnz
társadalmi jólétexp
  1. social welfare
   USA: soʊ'ʃʌ·l we'lfe"r UK: soʊʃl welfeər
társadalmi kapcsolatoknoun
  1. social contacts
   USA: soʊ'ʃʌ·l kɔ'ntæ"ks UK: soʊʃl kɔntækts
társadalmilagadv
  1. socially
   USA: soʊ'ʃʌ·liː· UK: soʊʃəliː
társadalmi megrázkódtatásnoun
  1. convulsion
   USA: kʌ·nvʌ'lʃʌ·n UK: kənvʌlʃn
társadalmi munkaexp
  1. public works
   USA: pʌ'blɪ·k wəː'ks UK: pʌblɪk wəːks
társadalmi osztályexp
  1. social class
   USA: soʊ'ʃʌ·l klæ's UK: soʊʃl klɑs
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. class
   USA: klæ's UK: klɑs
Report or add missing word to a dictionary...