COVID-19 Fight
táviratv
  1. wire
   USA: waɪ'r UK: waɪər
  1. informal wire
   USA: waɪ'r UK: waɪər
  1. telegramme
   UK: telɪgræm
  1. telegram
   USA: te'lʌ·græ"m UK: telɪgræm
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. cablegram
   USA: keɪ'bʌ·lgræ"m UK: keɪblgræm
  1. cable
   USA: keɪ'bʌ·l UK: keɪbl
  1. cable
   USA: keɪ'bʌ·l UK: keɪbl
táviratiadj
  1. telegraphic
   UK: telɪgræfɪk
távirati stílusnoun
  1. telegraphese
   UK: telɪgrəfiːz
távirati válaszexp
  1. cable reply
   USA: keɪ'bʌ·l riː·plaɪ' UK: keɪbl rɪplaɪ
távirati útonadv
  1. by cable
   USA: baɪ' keɪ'bʌ·l UK: baɪ keɪbl
táviratkézbesítőexp
  1. telegraph messenger
   USA: te'lʌ·græ"f me'sʌ·nʤəː· UK: telɪgrɑf mesɪnʤər
  1. telegraph boy
   USA: te'lʌ·græ"f bɔɪ' UK: telɪgrɑf bɔɪ
táviratot küldeniexp
  1. send a cable
   USA: se'nd eɪ' keɪ'bʌ·l UK: send eɪ keɪbl
táviratozv
  1. wire
   USA: waɪ'r UK: waɪər
  1. informal wire
   USA: waɪ'r UK: waɪər
táviratozikv
  1. telegraph
   USA: te'lʌ·græ"f UK: telɪgrɑf
  1. send a wire
   USA: se'nd eɪ' waɪ'r UK: send eɪ waɪər
táviratozásnoun
  1. telegraphy
   UK: tɪlegrəfiː
  1. cabling
   UK: keɪblɪŋ
drótnélküli táviratnoun
  1. wireless
   USA: waɪ'rlʌ·s UK: waɪəlɪs
sifrírozott táviratnoun
  1. cipher
   USA: saɪ'fəː· UK: saɪfər
olyan értelmű táviratot kaptam (miszerint ...)exp
  1. i have received a cable to the effect that
   USA: aɪ' hæ'v riː·siː'vd eɪ' keɪ'bʌ·l tʌ· ðiː· iː'fe·kt ðʌ·t UK: aɪ hæv rɪsiːvd eɪ keɪbl tuː ðiː ɪfekt ðət
Report or add missing word to a dictionary...