tévesadv
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. unsound
   USA: ʌ·nsaʊ'nd UK: ʌnsaʊnd
  1. mistaken
   USA: mɪ"steɪ'kʌ·n UK: mɪsteɪkn
  1. incorrect
   USA: ɪ"nkəː·e'kt UK: ɪnkərekt
  1. improper
   USA: ɪ"mprɔ'pəː· UK: ɪmprɔpər
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
  1. erroneous
   USA: əː·oʊ'niː·ʌ·s UK: ɪroʊnɪəs
téves (a hivás).exp
  1. it's the wrong number.
   USA: ʌ·ts ðiː· rɔː'ŋ nʌ'mbəː· UK: ɪts ðiː rɔŋ nʌmbər
téves bejegyzésnoun
téves bemutatásnoun
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
téves beállításnoun
téves előadásnoun
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
téves felvilágosításnoun
  1. misdirection
   UK: mɪsdɪrekʃn
téves használatnoun
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
téves informáltságnoun
  1. misinformation
   USA: mɪ"sɪ"nfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: mɪsɪnfəmeɪʃn
téves iránybaadv
  1. astray
   USA: ʌ·streɪ' UK: əstreɪ
téves iránybanadv
  1. astray
   USA: ʌ·streɪ' UK: əstreɪ
téves kapcsolásexp
  1. wrong number
   USA: rɔː'ŋ nʌ'mbəː· UK: rɔŋ nʌmbər
téves kézbesítésnoun
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
téves következtetésnoun
 1. math
  1. fallacy
   USA: fæ'lʌ·siː· UK: fæləsiː
téves lövésexp
  1. fall shot
   USA: fɔ'l ʃɔ't UK: fɔːl ʃɔt
téves megnevezésv
  1. miscall
   UK: mɪskɔːl
téves nézetei vannak vmirőlexp
téves számításnoun
  1. miscalculation
   USA: mɪ"skæ'lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: mɪskælkjʊleɪʃn
téves voltának lehetőségenoun
  1. fallibility
   USA: fæ"lʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: fæləbɪlɪtiː
téves állításnoun
  1. misstatement
   USA: mɪ"steɪ'tmʌ·nt UK: mɪssteɪtmənt
Report or add missing word to a dictionary...