COVID-19 Fight
106
matches in the
töltényszalagnoun
  1. loading strip
   USA: loʊ'dɪ·ŋ strɪ'p UK: loʊdɪŋ strɪp
tölténytartónoun
 1. techn
  1. chamber
   USA: tʃeɪ'mbəː· UK: tʃeɪmbər
tölténytárnoun
 1. mil
  1. magazine
   USA: mæ'gʌ·ziː"n UK: mægəziːn
 2. mil
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
  1. cartridge
   USA: kɔ'rtrʌ·ʤ UK: kɑtrɪʤ
tölténytár záróreteszenoun
  1. cut-off
   USA: kʌ'tɔː"f UK: kʌtɔːf
tölténytáskanoun
  1. pouch
   USA: paʊ'tʃ UK: paʊtʃ
töltényövnoun
 1. mil
  1. magazine
   USA: mæ'gʌ·ziː"n UK: mægəziːn
  1. bandoleer
   UK: bændəlɪər
töltényűrnoun
 1. techn
  1. chamber
   USA: tʃeɪ'mbəː· UK: tʃeɪmbər
 2. mil
  1. breech
   USA: briː'tʃ UK: briːtʃ
töltésnoun
  1. rampart
   UK: ræmpɑt
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
  1. escarp
   UK: ɪskɑp
  1. embankment
   USA: e·mbæ'ŋkmʌ·nt UK: ɪmbæŋkmənt
  1. dyke
   USA: daɪ'k UK: daɪk
  1. dike
   USA: daɪ'k UK: daɪk
  1. dam
   USA: dæ'm UK: dæm
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. Az elektron negatív töltésű részecske.
    1. Electrons are negatively charged.
 1. metallurgy
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
  1. bund
   USA: bʌ'nd
  1. bank
   USA: bæ'ŋk UK: bæŋk
töltés; feltölt (árammal)exp
töltés nélküliadj
 1. mil
  1. dry
   USA: draɪ' UK: draɪ
töltés (növ)v
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
töltésoldalnoun
  1. bank
   USA: bæ'ŋk UK: bæŋk
töltéspadkanoun
 1. rail
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
töltésrézsűnoun
  1. fill slope
   USA: fɪ'l sloʊ'p UK: fɪl sloʊp
töltésszabályozónoun
 1. car
  1. accelerator
   USA: æ·kse'ləː·eɪ"təː· UK: əkseləreɪtər
töltésútnoun
  1. causeway
   USA: kɔ'zweɪ" UK: kɔːzweɪ
töltés-ürítés gyakorlásanoun
  1. magazine drill
   USA: mæ'gʌ·ziː"n drɪ'l UK: mægəziːn drɪl
töltögetés, bakhátolás (növ)v
  1. hilling
   USA: hɪ'lɪ·ŋ UK: hɪlɪŋ
töltögetőnoun
  1. feeder
   USA: fiː'dəː· UK: fiːdər
töltöttnoun
  1. stuffed
   USA: stʌ'ft UK: stʌft
Report or add missing word to a dictionary...