COVID-19 Fight
106
matches in the
színültig töltv
  1. choke up
   USA: tʃoʊ'k ʌ'p UK: tʃoʊk ʌp
újra töltv
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
  1. recharge
   USA: riː·tʃɔ'rʤ
üzemanyaggal töltv
  1. prime
   USA: praɪ'm UK: praɪm
áhítattal tölt elv
  1. awe
   USA: ɔː' UK: ɔː
rémülettel tölt elexp
  1. strike terror into
   USA: straɪ'k te'rəː· ɪ"ntʌ· UK: straɪk terər ɪntuː
rögeszmével tölt elv
  1. obsess
   USA: ʌ·bse's UK: əbses
undorral tölt elv
  1. nauseate
   USA: nɔː'ziː·eɪ"t UK: nɔːsɪeɪt
vízzel tölt megv
  1. swamp
   USA: swɔ'mp UK: swɔmp
idejét töltiexp
  1. spend time doing
   USA: spe'nd taɪ'm duː'ɪ·ŋ UK: spend taɪm duːɪŋ
semmittevéssel tölti a napotv
  1. idle one's time away
   USA: aɪ'dʌ·l wʌ'nz taɪ'm ʌ·weɪ' UK: aɪdl wʌnz taɪm əweɪ
délvidéken tölti a teletv
  1. hibernate
   USA: haɪ'bəː·neɪ"t UK: haɪbəneɪt
ostobaságokkal tölti az idejétv
  1. fool about
   USA: fuː'l ʌ·baʊ't UK: fuːl əbaʊt
kellemesen tölti az időtexp
  1. have a good time
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d taɪ'm UK: hæv eɪ gʊd taɪm
semmiséggel tölti az időtv
  1. moon about
   USA: muː'n ʌ·baʊ't UK: muːn əbaʊt
álmodozással tölti az életétexp
  1. dream away one's life
   USA: driː'm ʌ·weɪ' wʌ'nz laɪ'f UK: driːm əweɪ wʌnz laɪf
ostobaságokkal tölti idejétexp
  1. footle about
   UK: fuːtl əbaʊt
költ(pénzt); tölt(idöt)exp
  1. spend , spent , spent
   USA: spe'nd spe'nt spe'nt UK: spend spent spent
(üres) töltényhüvelyexp
  1. spent cartridge
   USA: spe'nt kɔ'rtrʌ·ʤ UK: spent kɑtrɪʤ
árammal töltésnoun
  1. charging
   USA: tʃɔ'rʤɪ·ŋ UK: tʃɑʤɪŋ
elektrosztatikus töltésnoun
 1. telco electr
  1. static
   USA: stæ'tɪ·k UK: stætɪk
Report or add missing word to a dictionary...