COVID-19 Fight
253 matches in 10 dictionaries. Details
tömeggyilkosnoun
  1. mass murderer
   USA: mæ's məː'dəː·əː· UK: mæs məːdərər
tömeggyilkosságnoun
  1. genocide
   USA: ʤe'nʌ·saɪ"d UK: ʤenəsaɪd
tömeggyűlésnoun
  1. mass meeting
   USA: mæ's miː'tɪ·ŋ UK: mæs miːtɪŋ
tömeghipnózisexp
  1. mass hypnotism
   USA: mæ's hɪ'pnʌ·tɪ"zʌ·m UK: mæs hɪpnətɪzəm
tömeghisztérianoun
  1. mass hysteria
   USA: mæ's hɪ"ste'riː·ʌ· UK: mæs hɪstɪərɪə
tömegkarambolnoun
  1. pile-up
   USA: paɪ'lʌ"p
tömegkiválogatás (növ)noun
tömegkommunikációs és hírközlő eszközökexp
  1. the media
   USA: ðiː· miː'diː·ʌ· UK: ðiː miːdɪə
tömegkommunikációs eszközöknoun
  1. media
   USA: miː'diː·ʌ· UK: miːdɪə
  1. mass media
   USA: mæ's miː'diː·ʌ· UK: mæs miːdɪə
tömegközlekedésexp
  1. transport / public -
   USA: træ'nspɔː·rt pʌ'blɪ·k UK: trænspɔːt pʌblɪk
  1. public transport
   USA: pʌ'blɪ·k træ'nspɔː·rt UK: pʌblɪk trænspɔːt
tömegközlekedési eszközexp
  1. public vehicle
   USA: pʌ'blɪ·k viː'ɪ·kʌ·l UK: pʌblɪk viːɪkl
  1. public conveyance
   USA: pʌ'blɪ·k kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: pʌblɪk kənveɪəns
tömeg meghatározásnoun
  1. quantification
   USA: kwɔ"ntʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔntɪfɪkeɪʃn
tömegmészárlásnoun
  1. wholesale slaughter
   USA: hoʊ'lseɪ"l slɔː'təː· UK: hoʊlseɪl slɔːtər
tömegnyomornoun
  1. pauperism
   UK: pɔːpərɪzəm
  1. hell-hole
   UK: helhoʊl
tömegpszichózisexp
  1. mass psychosis
   USA: mæ's saɪ·koʊ'sʌ·s UK: mæs saɪkoʊsɪs
tömegre vonatkozóadj
  1. molar
   UK: moʊlər
tömegsírnoun
  1. mass grave
   USA: mæ's greɪ'v UK: mæs greɪv
tömegszállásnoun
  1. warren
   USA: wɔː'rʌ·n UK: wɔrən
tömegszámnoun
  1. mass number
   USA: mæ's nʌ'mbəː· UK: mæs nʌmbər
tömegszexnoun
Report or add missing word to a dictionary...