COVID-19 Fight
253 matches in 10 dictionaries. Details
elvegyül a tömegbenexp
  1. mingle with the crowd
   USA: mɪ'ŋgʌ·l wʌ·ð ðiː· kraʊ'd UK: mɪŋgl wɪð ðiː kraʊd
egy a tömegbőlexp
  1. one from among the crowd
   USA: hwʌ'n fəː·m ʌ·mʌ'ŋ ðiː· kraʊ'd UK: wʌn frɔm əmʌŋ ðiː kraʊd
megtölt (a tömeg egy helyet)v
  1. throng
   USA: θrɔː'ŋ UK: θrɔŋ
távol a tömegek zajátólexp
  1. far from the madding crowd
   USA: fɔ'r fəː·m ðiː· mæ'dɪ·ŋ kraʊ'd UK: fɑr frɔm ðiː mædɪŋ kraʊd
átfurakodik a tömegenexp
  1. elbow one's way through a crowd
   USA: e'lboʊ" wʌ'nz weɪ' θruː' eɪ' kraʊ'd UK: elboʊ wʌnz weɪ θruː eɪ kraʊd
a nép széles tömegeiexp
  1. the gross of the people
   USA: ðiː· groʊ's ʌ·v ðiː· piː'pʌ·l UK: ðiː groʊs ɔv ðiː piːpl
tömegnoun
  1. e Zahl
   'tsaːl
   1. pluralForm:
   2. Zahlen
   1. genitiveForm:
   2. Zahl
  1. figurative e Wolke
   'vɔlkə
   1. pluralForm:
   2. Wolken
   1. genitiveForm:
   2. Wolke
  1. e Vielheit
   'fiːlhaɪt
   1. pluralForm:
   2. Vielheiten
   1. genitiveForm:
   2. Vielheit
  1. e Unmenge
   'ʊnmɛŋə
   1. pluralForm:
   2. Unmengen
   1. genitiveForm:
   2. Unmenge
  1. r Trubel
   'truːbəl
   1. genitiveForm:
   2. Trubels
  1. r Pulk
   'pʊlk
   1. pluralForm:
   2. Pulks
   1. genitiveForm:
   2. Pulkes
  1. e Menge
   'mɛŋə
   1. pluralForm:
   2. Mengen
   1. genitiveForm:
   2. Menge
  1. e Materie
   ma'teːriə
   1. pluralForm:
   2. Materien
   1. genitiveForm:
   2. Materie
  1. e Masse
   'masə
   1. pluralForm:
   2. Massen
   1. genitiveForm:
   2. Masse
  1. figurative s Heer
   'heːɐ
   1. pluralForm:
   2. Heere
   1. genitiveForm:
   2. Heeres
   3. Heers
  1. r Haufen
   'haʊfən
   1. pluralForm:
   2. Haufen
   1. genitiveForm:
   2. Haufens
  1. s Gewimmel
   gə'vɪməl
   1. genitiveForm:
   2. Gewimmels
  1. s Gemenge
   gə'mɛŋə
   1. pluralForm:
   2. Gemenge
   1. genitiveForm:
   2. Gemenges
  1. s Gedränge
   1. pluralForm:
   2. Gedränge
   1. genitiveForm:
   2. Gedränges
  1. humor e Galerie
   galə'riː
   1. pluralForm:
   2. Galerieen
   3. Galerieri
   1. genitiveForm:
   2. Galerie
  1. figurative e Flut
   'fluːt
   1. pluralForm:
   2. Fluten
   1. genitiveForm:
   2. Flut
  1. r Drang
   'draŋ
  1. figurative r Berg
   'bɛɐk
   1. pluralForm:
   2. Berge
   1. genitiveForm:
   2. Berges
   3. Bergs
  1. figurative e Armee
   aɐ'meː
   1. pluralForm:
   2. Armeeen
   3. Armeee
   1. genitiveForm:
   2. Armee
  1. r Anlauf
   'anlaʊf
tömegcikknoun
tömegesadj
tömeges elbocsátásnoun
tömegesenadv
tömeges példányszámnoun
  1. könyv/újság e Massenauflage
tömeggyûlésnoun
tömeghasználatnoun
tömegközlekedésnoun
tömegpusztító fegyvernoun
tömegsírnoun
tömeg, sokaságexp
  1. die Menge, -n
   'diː 'mɛŋə 'ɛn
tömegsportnoun
tömegszállásnoun
Report or add missing word to a dictionary...