COVID-19 Fight
törölv
  1. rubout
   USA: rʌ'baʊ"t UK: rʌbaʊt
  1. flannel
   USA: flæ'nʌ·l UK: flænl
  1. erase
   USA: iː·reɪ's UK: ɪreɪz
  1. efface
   USA: ʌ·feɪ's UK: ɪfeɪs
  1. delete
   USA: dʌ·liː't UK: dɪliːt
  1. annul
   USA: æ'nʌ·l UK: ənʌl
töröl, lemondv
  1. cancel
   USA: kæ'nsʌ·l UK: kænsəl
töröl vkit a névjegyzékbőlv
  1. strike sy off the roll
   USA: straɪ'k saɪ' ɔː'f ðiː· roʊ'l
töröld át nedves ruhávalexp
törölgetv
  1. mop up
   USA: mɔ'p ʌ'p UK: mɔp ʌp
törölhetőadj
  1. effaceable
   UK: ɪfeɪsəbl
törölniv
  1. remove
   USA: riː·muː'v UK: rɪmuːv
töröltadj
  1. scored
   USA: skɔː'rd UK: skɔːd
  1. cancelled
   USA: kæ'nsʌ·ld UK: kænsəld
törölt, törölvev
  1. canceled
   USA: kæ'nsʌ·ld UK: kænsəld
töröltekv
  1. clears
   USA: klɪ'rz UK: klɪəz
töröltetv
 1. law
  1. disencumber
   UK: dɪsɪnkʌmbər
törölvev
  1. destroyed
   USA: dʌ·strɔɪ'd UK: dɪstrɔɪd
  1. deleted
   USA: dʌ·liː'tʌ·d UK: dɪliːtɪd
  1. cleared
   USA: klɪ'rd UK: klɪəd
eltávolit, töröl, megsemmisitv
  1. eliminate
   USA: ʌ·lɪ'mʌ·neɪ"t UK: ɪlɪmɪneɪt
nem törölt adatállományexp
  1. file not superseded
   USA: faɪ'l nɔ't suː"pəː·siː'dʌ·d UK: faɪl nɔt suːpəsiːdɪd
visszahoz törölt résv
  1. undelete
   UK: ʌndɪliːt
Report or add missing word to a dictionary...