COVID-19 Fight
19 matches in 7 dictionaries. Details
törlésnoun
  1. wipe
   USA: waɪ'p UK: waɪp
 1. law
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. erasure
   UK: ɪreɪʒər
  1. dismemberment
   USA: dɪ"sme'mbəː·mʌ·nt UK: dɪsmembəmənt
 2. print
  1. deletion
   USA: dʌ·liː'ʃʌ·n UK: dɪliːʃn
  1. deleting
   USA: dʌ·liː'tɪ·ŋ UK: dɪliːtɪŋ
  1. delete
   USA: dʌ·liː't UK: dɪliːt
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
törléseknoun
  1. releases
   USA: rʌ·liː'sʌ·z UK: rɪliːsɪz
  1. destroys
   USA: dʌ·strɔɪ'z UK: dɪstrɔɪz
  1. deletes
   UK: dɪliːts
  1. cancels
   USA: kæ'nsʌ·lz UK: kænsəlz
file törléseexp
  1. delete file
   USA: dʌ·liː't faɪ'l UK: dɪliːt faɪl
kiválasztás törlésev
  1. deselect
   UK: dezɪlekt
könyvtárbejegyzés törléseexp
  1. delete directory entry
   USA: dʌ·liː't dɪ·re'ktəː·iː· e'ntriː· UK: dɪliːt dɪrektəriː entriː
subdirectory törléseexp
  1. remove directory
   USA: riː·muː'v dɪ·re'ktəː·iː· UK: rɪmuːv dɪrektəriː
'spacé visszafelé (törlés)v
  1. backspace
   UK: bækspeɪs
aktuális kötetcím törléseexp
  1. delete current volume label
   USA: dʌ·liː't kɔ'rʌ·nt vɔ'lyuː·m leɪ'bʌ·l UK: dɪliːt kʌrənt vɔljuːm leɪbl
törlés1
 1. 340
  1. e Tilgung
   'tɪlgʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Tilgungen
   1. genitiveForm:
   2. Tilgung
  1. Strich
   'ʃtrɪç
  1. e Streichung
   'ʃtraɪçʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Streichungen
   1. genitiveForm:
   2. Streichung
 2. 339
törlés2
törlések1
  1. műből e Streichung
   'ʃtraɪçʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Streichungen
   1. genitiveForm:
   2. Streichung
törlés
 1. jegyzékből, tartozásé stb.
  1. revoca
   révoca
 2. névjegyzékből, bürokr.
 3. rendelkezésé
 4. pl. rendelkezésé
törlés nyoma
behajthatatlan követelés törlése a mérlegből
törlésundef
Report or add missing word to a dictionary...