19 matches in 8 dictionaries. Details
tűrésnoun
  1. tolerance
   USA: tɔ'ləː·ʌ·ns UK: tɔlərəns
  1. margin
   USA: mɔ'rʤʌ·n UK: mɑʤɪn
  1. endurance
   USA: e'ndəː·ʌ·ns UK: ɪndjʊərəns
 1. techn
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
a tűrés még nem megbocsátásexp
  1. forbearance is no acquittance
   UK: fɔːbeərəns ɪz noʊ əkwɪtns
tűrésnoun
 1. techn
  1. s Spiel
   'ʃpiːl
   1. pluralForm:
   2. Spiele
   1. genitiveForm:
   2. Spieles
   3. Spiels
tűrésnoun
tűrésundef
tűrésküszöbundef
alsó tűréshatárundef
mi tűrés-tagadásundef
ellentmondást nem tűrésundef
ellentmondást nem tűrésnoun
vmit nem tűrésundef
-tűrésundef
el nem tűrésundef
tűrésnoun
tűrésnoun
tűréshatárnoun
Report or add missing word to a dictionary...