COVID-19 Fight
51 matches in 9 dictionaries. Details
tanácsadónoun
  1. mentor
   USA: me'ntəː· UK: mentɔːr
  1. counselor
   USA: kaʊ'nsʌ·ləː·
  1. counsellor
   USA: kaʊ'nsləː· UK: kaʊnsələr
  1. councillor
   UK: kaʊnsələr
  1. consulting
   USA: kʌ·nsʌ'ltɪ·ŋ UK: kənsʌltɪŋ
  1. consultative
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·tɪ·v UK: kənsʌltətɪv
  1. consultant
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nt UK: kənsʌltənt
  1. advisory
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· UK: ədvaɪzəriː
  1. advisor
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː· UK: ədvaɪzə
  1. adviser
   USA: æ·dvaɪ'zəː· UK: ədvaɪzər
tanácsadóiadj
  1. consultative
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·tɪ·v UK: kənsʌltətɪv
  1. consultancy
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː·
tanácsadó(i)adj
  1. consultative
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·tɪ·v UK: kənsʌltətɪv
tanácsadói csoport (EU)exp
tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE)exp
  1. advisory and consultancy teams
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· ʌ·nd kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː· tiː'mz
tanácsadói (PHARE)adj
  1. advisory
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· UK: ədvaɪzəriː
tanácsadó szolgálat (növ)exp
  1. extension service
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n səː'vʌ·s UK: ɪkstenʃn səːvɪs
tanácsadó testületnoun
  1. advisory board
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· bɔː'rd UK: ədvaɪzəriː bɔːd
befektetési tanácsadóexp
  1. investment counsellor
   USA: ɪ"nve'smʌ·nt kaʊ'nsləː· UK: ɪnvestmənt kaʊnsələr
házassági tanácsadónoun
  1. marriage guidance counsellor
   USA: me'rɪ·ʤ gaɪ'dʌ·ns kaʊ'nsləː· UK: mærɪʤ gaɪdns kaʊnsələr
pályaválasztási tanácsadónoun
  1. careers master
   USA: kəː·ɪ'rz mæ'stəː· UK: kərɪəz mɑstər
  1. career advisor
   USA: kəː·ɪ'r ʌ·dvaɪ'zəː· UK: kərɪər ədvaɪzə
  1. advisor / career -
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː· kəː·ɪ'r UK: ədvaɪzə kərɪər
terhességi tanácsadóexp
  1. antenatal clinic
   UK: æntɪneɪtl klɪnɪk
Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. (Pexp
Központi Tanácsadói Nyilvántartás (EU)exp
  1. Central Consultancy Register
   USA: se'ntrʌ·l kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː· re'ʤʌ·stəː·
tanácsadás, tanácsadói (PHARE)noun
  1. consultancy
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː·
külső tanácsadók - A minisztériumoknál, főhatóságoknál a Phare által szerződtetett külföldi szakértők gyüjtőneve. (PHARE)exp
befeketetési tanácsadó (PHARE)exp
  1. investment advisor
   USA: ɪ"nve'smʌ·nt ʌ·dvaɪ'zəː· UK: ɪnvestmənt ədvaɪzə
Nemzetközi Távközlési Tanácsadó Testületnoun
Central Consultancy Registry - Központi Tanácsadói Nyilvántartás (EU)exp
Euro Info Centre (az EU által kezdeményezett tanácsadói hálózat) (EU)exp
Report or add missing word to a dictionary...