COVID-19 Fight
52 matches in 9 dictionaries. Details
tartályv
  1. vat
   USA: væ't UK: væt
  1. tank
   USA: tæ'ŋk UK: tæŋk
  1. sink
   USA: sɪ'ŋk UK: sɪŋk
 1. arch
  1. reservoir
   USA: re'zəː·vwɔ"r UK: rezəvwɑr
  1. receptacle
   USA: rʌ·se'ptʌ·kʌ·l UK: rɪseptəkl
  1. receiver
   USA: riː·siː'vəː· UK: rɪsiːvər
  1. hopper
   USA: hɔ'pəː· UK: hɔpər
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
  1. container
   USA: kʌ·nteɪ'nəː· UK: kənteɪnər
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. bunker
   USA: bʌ'ŋkəː· UK: bʌŋkər
tartályba teszv
  1. vat
   USA: væ't UK: væt
tartályba töltésnoun
  1. tankage
   UK: tæŋkɪʤ
tartályhajónoun
 1. naut
  1. tanker
   USA: tæ'ŋkəː· UK: tæŋkər
tartálykocsiv
  1. tanker
   USA: tæ'ŋkəː· UK: tæŋkər
  1. tank wagon
   USA: tæ'ŋk wæ'gʌ·n UK: tæŋk wægən
  1. tank car
   USA: tæ'ŋk kɔ'r UK: tæŋk kɑr
  1. oil truck
   USA: ɔɪ'l trʌ'k UK: ɔɪl trʌk
tartálymegtöltésnoun
  1. tankage
   UK: tæŋkɪʤ
tartálytöltésnoun
  1. tankage
   UK: tæŋkɪʤ
tartályvagonnoun
 1. rail
  1. tanker
   USA: tæ'ŋkəː· UK: tæŋkər
derítő tartályexp
  1. settling pan
   USA: se'tlɪ·ŋ pæ'n UK: setlɪŋ pæn
fogadó tartályexp
  1. receiving vessel
   USA: riː·siː'vɪ·ŋ ve'sʌ·l UK: rɪsiːvɪŋ vesəl
ülepítő tartályexp
  1. settling pan
   USA: se'tlɪ·ŋ pæ'n UK: setlɪŋ pæn
tartó, tartály, konténernoun
  1. container
   USA: kʌ·nteɪ'nəː· UK: kənteɪnər
láda, tartály, tárolónoun
  1. bin
   USA: bɪ'n UK: bɪn
dob alakú tartálynoun
  1. drum
   USA: drʌ'm UK: drʌm
kicsi kerek tartály amiben terméket adnak el (pld. joghurtos pohár, margarinos doboz...)noun
  1. tub
   USA: tʌ'b UK: tʌb
tankok, tankol, tartályoknoun
  1. tanks
   USA: tæ'ŋks UK: tæŋks
felöntés (dobozok, tartályok, transzformátorok stb. feltöltése bizonyos folyékony anyaggal ami utána megszilárdulhat, főleg elektromos területen használatos szó)noun
  1. potting
   UK: pɔtɪŋ
tartálynoun
  1. r Tank
   'taŋk
   1. pluralForm:
   2. Tanke
   3. Tanks
   1. genitiveForm:
   2. Tankes
   3. Tanks
 1. techn
  1. s Magazin
   maga'tsiːn
   1. pluralForm:
   2. Magazine
   1. genitiveForm:
   2. Magazins
  1. r Kessel
   'kɛsəl
   1. pluralForm:
   2. Kessel
   1. genitiveForm:
   2. Kessels
  1. e Flasche
   'flaʃə
   1. pluralForm:
   2. Flaschen
   1. genitiveForm:
   2. Flasche
  1. r Einsatz
   'aɪnzats
  1. r Behälter
   1. pluralForm:
   2. Behälter
   1. genitiveForm:
   2. Behälters
 2. hydro
  1. s Becken
   'bɛkən
   1. pluralForm:
   2. Becken
   1. genitiveForm:
   2. Beckens
tartályhajónoun
  1. r Tanker
   'taŋkɐ
   1. pluralForm:
   2. Tanker
   1. genitiveForm:
   2. Tankers
tartálykocsinoun
Report or add missing word to a dictionary...