tartozásnoun
  1. tribute
   USA: trɪ'byuː·t UK: trɪbjuːt
  1. pertinence
   UK: pəːtɪnəns
 1. law
  1. obligation
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɔblɪgeɪʃn
  1. dues
   USA: duː'z UK: djuːz
  1. debit
   USA: de'bɪ"t UK: debɪt
tartozás elengedésenoun
  1. remittal
   UK: rɪmɪtl
tartozás, üzleti könyv tartozik oldala, terhel, terhére írv
  1. debit
   USA: de'bɪ"t UK: debɪt
tartozási elismervényexp
  1. i.o.u. (i owe you.)
   USA: aɪ"oʊ"yuː' aɪ' oʊ' yuː'
tartozásokadj
  1. liabilities
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: laɪəbɪlɪtɪz
  1. accounts payable
   USA: ʌ·kaʊ'nts peɪ'ʌ·bʌ·l UK: əkaʊnts peɪəbl
tartozást elengedexp
  1. remit a loan
   USA: riː·mɪ't eɪ' loʊ'n UK: rɪmɪt eɪ loʊn
adósság, tartozásnoun
  1. debt
   USA: de't UK: det
hátralékos tartozásnoun
  1. arrears
   USA: əː·ɪ'rz UK: ərɪəz
tárgyhoz tartozásnoun
  1. relevancy
   USA: re'lʌ·vʌ·nsiː· UK: reləvənsiː
  1. relevance
   USA: re'lʌ·vʌ·ns UK: reləvəns
csődbe megy egymilliós tartozássalexp
  1. fail for a million
   USA: feɪ'l frəː· eɪ' mɪ'lyʌ·n UK: feɪl fəː eɪ mɪlɪən
Report or add missing word to a dictionary...