COVID-19 Fight
119
matches in the
term1 USA: təː'm UK: təːm
   1. The term of office of the Prime Minister shall be four years.
     1. A miniszterelnök hivatali megbízatásának időtartama négy év.
   2. The Government's term of office expires at the beginning of next year.
     1. A jelenlegi kormányzati ciklus év elején véget ér.
  1. 37
   1. The first term lasts from September to January, while the second from February to mid-June.
     1. Az első félév szeptembertől januárig, a második februártól június közepéig tart.
   2. Then he had been sent for a term to Cambridge to see a little life.
     1. Aztán Cambridge-be küldték egy szemeszterre, hogy egy kis életet lásson.
  2. 340
   1. As to her, she was worthy to be his partner in every sense of the term.
     1. Ami az asszonyt illeti, a szónak minden értelmében méltó volt párjához.
   2. You will find many English terms in the dictionary of idioms.
     1. Számos angol kifejezést az idióma szótárban fogsz megtalálni.
 1. 51
  1. The expression 2a + 2ab + c has three terms. (mathematics)
    1. A 2a + 2ab + c kifejezés három tagból áll. (matematika)
term2 2.2 USA: təː'm UK: təːm
term / come to -s with13 USA: təː'm kʌ'm tʌ· e's wʌ·ð
term of limit13 USA: təː'm ʌ·v lɪ'mʌ·t UK: təːm ɔv lɪmɪt
term of limitation13 USA: təː'm ʌ·v lɪ"mʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: təːm ɔv lɪmɪteɪʃn
term of preclusion13 USA: təː'm ʌ·v priː·kluː'ʒʌ·n UK: təːm ɔv prɪkluːʒn
term of reproach13 USA: təː'm ʌ·v riː·proʊ'tʃ UK: təːm ɔv rɪproʊtʃ
term / short -13 USA: təː'm ʃɔː'rt UK: təːm ʃɔːt
termagant1 UK: təːməgənt
terminable3 UK: təːmɪnəbl
terminal3 USA: təː'mʌ·nʌ·l UK: təːmɪnl
terminal amplifier13 USA: təː'mʌ·nʌ·l æ'mplʌ·faɪ"əː· UK: təːmɪnl æmplɪfaɪər
terminal block13 USA: təː'mʌ·nʌ·l blɔ'k UK: təːmɪnl blɔk
terminal bud13 USA: təː'mʌ·nʌ·l bʌ'd UK: təːmɪnl bʌd
terminal cap13 USA: təː'mʌ·nʌ·l kæ'p UK: təːmɪnl kæp
terminal control program13 USA: təː'mʌ·nʌ·l kʌ·ntroʊ'l proʊ'græ"m UK: təːmɪnl kəntroʊl proʊgræm
terminal cover13 USA: təː'mʌ·nʌ·l kʌ'vəː· UK: təːmɪnl kʌvər
terminal disease13 USA: təː'mʌ·nʌ·l dɪ"ziː'z UK: təːmɪnl dɪziːz
terminal equipment13 USA: təː'mʌ·nʌ·l ɪ·kwɪ'pmʌ·nt UK: təːmɪnl ɪkwɪpmənt
Report or add missing word to a dictionary...