COVID-19 Fight
109 matches in 9 dictionaries.
nem tervezett akaratlanadj
  1. unintended
   USA: ʌ"nɪ"nte'ndʌ·d UK: ʌnɪntendɪd
azt tervezik, hogyexp
  1. there's a plan afoot
   UK: ðeəz eɪ plæn əfʊt
ember tervez isten végezexp
  1. man proposes god disposes
   USA: mæ'n prʌ·poʊ'zʌ·z gɔ'd dɪ"spoʊ'zʌ·z UK: mæn prəpoʊzɪz gɔd dɪspoʊzɪz
nőiruha tervezőnoun
  1. couturier
   USA: kuː·tʊ'riː·əː·
vmire gondol,vmit tervezexp
  1. think about
   USA: θɪ'ŋk ʌ·baʊ't UK: θɪŋk əbaʊt
finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékezteexp
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHAREexp
több évre szóló programkészítés - A partnerország középtávú reformtörekvéseit figyelembe vevő programok tervezése. (PHARE)exp
tervez2
  1. Vorhaben
   'foːɐhaːbən
  1. sinnen
   'zɪnən
  1. projektieren
   proʝɛk'tiːrən
  1. projektieren
   proʝɛk'tiːrən
  1. planen
   'plaːnən
  1. denken
   'dɛŋkən
  1. berechnen
   bə'rɛçnən
tervezés1
  1. e Rechnung
   'rɛçnʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Rechnungen
   1. genitiveForm:
   2. Rechnung
  1. e Planung
   'plaːnʊŋ
tervezés alatt álló terület1
  1. s Planum
   1. pluralForm:
   2. Planumnen
   1. genitiveForm:
   2. Planums
tervezet1
  1. s Projekt
   pro'ʝɛkt
   1. pluralForm:
   2. Projekte
   1. genitiveForm:
   2. Projektes
   3. Projekts
  1. r Plan
   'plaːn
  1. e Gliederung
   'gliːdərʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Gliederungen
   1. genitiveForm:
   2. Gliederung
  1. r Entwurf
   ɛnt'vʊɐf
terv(ezet)1
  1. s Projekt
   pro'ʝɛkt
   1. pluralForm:
   2. Projekte
   1. genitiveForm:
   2. Projektes
   3. Projekts
  1. e Konzeption
   kɔntsɛp'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Konzeptionen
   1. genitiveForm:
   2. Konzeption
  1. s Konzept
   kɔn'tsɛpt
   1. pluralForm:
   2. Konzepte
   1. genitiveForm:
   2. Konzeptes
   3. Konzepts
  1. r Entwurf
   ɛnt'vʊɐf
tervezõ1
  1. r Planer
   'plaːnɐ
   1. pluralForm:
   2. Planer
   1. genitiveForm:
   2. Planers
tervező1
  1. r Planer
   'plaːnɐ
   1. pluralForm:
   2. Planer
   1. genitiveForm:
   2. Planers
tervezetnoun
előzetes tervezetnoun
tervez2
 1. jövőbeli cselekvést
  1. planować
   1. firstPersonSingular:
   2. planuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. planuje
   1. seeAlso:
 2. projektet, művet
  1. projektować
   1. firstPersonSingular:
   2. projektuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. projektuje
   1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...